Leder: En by i evig udvikling

19. september 2020, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

For et par dage siden var jeg sammen med en flok kolleger fra avisen på byvandring - i Silkeborg. Efter rigtig mange år som journalist i byen, hvor man har fornøjelsen af - og pligten til - at holde sig godt orienteret om såvel nutid som fortid i vor skønne by, kan man godt føle, at man har rimelig styr på det hele her. Men det er godt at få tingene sat i et andet perspektiv, og det kan være ganske tankevækkende i en tid, hvor ny kommuneplan og byudvikling står øverst på dagsordenen. Det perspektiv sørgede vor lokale historiker, Keld Dalsgaard Larsen, for.

I disse år går udviklingen i midtbyen umådeligt stærkt, og man tænker, at der da vist aldrig er sket så meget i byen. Men nej. Silkeborg har i alle sine 174 år været i rivende udvikling.

Der er sikkert sket ting, som en historiker - og vi andre - kunne have ønsket var gået anderledes. Ikke alt nyt har beriget byen, og ikke alt, der er revet ned, havde fortjent den skæbne. Men helt overordnet var historikeren ikke i tvivl om, at udvikling skal der til. Det hjælper ikke at dvæle for meget ved, hvad der kunne have været anderledes, men i stedet glæde sig over, at når der sker store ændringer - som da papirfabrikken lukkede - opstår der nye, spændende muligheder.

Engang var det byens mest beskidte industrier som papirfabrikken, slagteri, gasværk og tekstilindustri, der lå på grundene ned mod sø og å. Vandet havde ingen herlighedsværdi. Ja, søen var jo bare hjem for myg, råd og utøj. I dag er søudsigten for længst overtaget af rådhus, bankbygninger - og parkeringspladser.

Om forhåbenlig ikke alt for mange år har vi en helt ny, grøn søfront uden p-pladser, og hvor de store administrationsbygninger føles skubbet lidt mere i baggrunden.

En vandretur i Silkeborg fører naturligvis også til nogle af byens markante gamle bygninger; dem har vi ikke for mange af. Men til hver og en af dem knytter sig spændende historier, som leveres veloplagt, når man har en fagmand med. Og det er så også en understregning af, at der selv i en forholdsvis ung by er en hel del, der er værd at passe rigtig godt på, selvom udviklingen buldrer frem ganske tæt på de gamle huse.

Der er forhåbentlig tænkt grundigt over balancen mellem nyt og gammelt, da forslaget til ny kommuneplan blev lavet - og ikke kun udviklingen i Silkeborgs midtby, men i hver en landsby og lokalsamfund i kommunen.