Ældreplejen: Der skal andre boller på suppen i fremtiden

31. juli 2020, 11.29

ÆLDREOMRÅDET Der er igen i hele Danmark fornyet fokus på de optagelser som vises i TV, hvor Else hænger i en loftslift på et plejecenter i Aarhus. Der vises bl.a. en afføringssituation, hvor Else på trods af, at hun siger: Av, av, av - og med tydelighed viser, at hun vil sættes ned - bliver hængende et stykke tid. Der er også andre eksempler som ikke er værdig pleje og omsorg for Else.

Der er ingen undskyldninger for håndteringen af disse situationer - og denne adfærd er efter min mening HELT og aldeles uacceptabel.

Det betyder naturligvis også, at ansvaret for episoderne havner hos den/de medarbejder, der stod i de givne situationer, og det må naturligvis være sådan. Ligesom man i alle andre brancher, står til ansvar for de valg, som man træffer, når man er på arbejde.

Men der er fokusområder, som jeg savner i debatten. Nemlig at der over årene er blevet et markant pres på »at løse opgaven«, for alt arbejdet på ældreområdet er blevet mere specialiseret og kompleks. Borgerne udskrives langt tidligere fra hospitalet, uden nødvendigvis at være blevet raske. Den øgede specialisering betyder, at der er flere krav til den enkelte medarbejder, og det kræver uddannelse og opkvalificering. Derudover har der de sidste mange år, været besparelser på »mennesker« i landets kommuner. Der er også et stigende krav om øget dokumentation, og det tager tid fra de ældre i deres hverdag. Det er ligeledes alvorligt, at der »mangler hænder« i hverdagen, og det er en katastrofe, at der på sigt ikke kan rekrutteres uddannede medarbejdere nok.

Der må tænkes i nye løsninger og tages forskellige initiativer:

- Området skal gøres langt mere attraktivt, så unge vælger det som en uddannelsesvej.

- Øget kendskab til ældreområdet som »fag« for forældrene, da særligt mødrene har stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg.

- Øget brug af velfærdsteknologi i hverdagen, for at frigøre tid til pleje og omsorg.

- Fokus på at det tilstræbes, at alle »har lige meget viden«, og at der sker en opkvalificering i takt med der stilles øgede krav til medarbejderne.

- Øget fokus på ledelse og trivsel på arbejdspladserne.

- En kvalitetssikring af »hverdagsarbejdet«, så alle arbejdspladser til hver en tid skal kunne »tåle« et tilsyn.

- Derudover skal der selvfølgelig også fortsat være fokus på frivillighed, inddragelse af pårørende og interesseorganisationer.

Derudover bør det dagligt være et fokusområdet/målepunkt, om den enkelte ældre trives, og har haft »en god dag« med værdighed og omsorg som omdrejningspunkt.

Det er et politisk ansvar at stille rammer op, hvor det er muligt for medarbejderne at udføre deres arbejde bedst muligt til gavn for alle de ældre. De grundlæggende vilkår skal i fremtiden blive bedre, og derfor glæder det mig, at der fra S-regeringen også er fokus på ældreområdet! Ældre og sundhedsminister Magnus Heunicke vil invitere til topmøde om vores ældrepleje. I samarbejde med Ældre Sagen, FOA og KL vil borgere, pårørende, ledere, medarbejdere - blive inviteret til at byde ind med initiativer om fremtidens ældrepleje!

Forkortet af redaktionen