Dødsfald

27. juni 2020, 08.15

Dødsfald.

Niels Søren Bager, Tåstrupvej, Stjær, er død, 95 år.

Niels Bager var i pensionistårene aktiv i ældrepolitisk arbejde og sad i flere perioder i Ældre og Handicaprådet i den daværende Galten Kommune. Senere var han i en årrække med i bestyrelsen for Galten Pensionistfor...