Gudenådalen er blevet til en forarmet biotop

18. november 2019, 12.31

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GUDENÅEN Fredagens klimakronik ved Pernille Ingemann, Danmarks Naturfredningsforening, overraskede nok ikke ret mange.

Selvforståelsen, vi er de klogeste, vi har patent på naturen, og vi ved hvordan vi vil have det, så I andre har bare at rette ind, lever i bedste velgående. At nogle så skal jages fra hus og hjem, er nødvendige ofre på foreningens alter.

At Gudenåens vandstand bliver højere og højere er en katastrofe for os, der bor og har ejendom langs åen. Det er ikke »bare græsplæner« der ødelægges. Det er bygninger, afgrøder, skove, læbælter og marker.

Det er også en katastrofe for den natur, der skulle beskyttes af Natura 2000 udvælgelsen: Den typiske danske ådal.

Hvor vandstanden kun er høj under tøbruddet og brinkene er høje resten af året. Hvor elletræer og egetræer holder på brinkene og skygger for solen, så grøden kun gror tyndt i åen. Hvor bunden mest består af sten eller sand og vandet også strømmer frisk om sommeren, og hvor andre træer og enge med græs og urter kan komme helt ned til åen. Kort sagt en varieret og rig natur med et mylder af insekter, fugleliv og alle mulige andre former for liv.

På grund af manglende naturpleje og forsømmelse af oprensning af aflejret sand og slam i Tange sø, har vi i stedet fået en ådal, hvor vandstanden er høj hele sommeren. Hvor brinkene er dækket af vand og hvor elletræerne er døde, så solen uhindret kan skinne ned til grøden, så den gror vildt og samler slam og sand.

Engene er så våde, at siv og spagnummos har overtaget og kvæler alt andet, og smågnavere og andet dyreliv er trængt væk fra ådalen op på tørt land.

En atypisk og forarmet biotop, der kun tilgodeser få arter.

Og det bliver kun værre, hvis vi skal vente 20-30 år på, at der bliver lavet tilstrækkeligt med nedsiv- ning og damme til tilbageholdelse af regn.

Hvis Danmarks Naturfredningsforening anser det for en sejr, at de har forhindret fjernelse af sand og grøde i Gudenåen, så var naturen bedre tjent med, at naturfredningsforeningen havde lidt nederlag.