Vi skal passe på velfærden i Silkeborg Kommune

29. juni 2020, 12.52

ØKONOMIEN Det økonomiske pres på velfærdsområderne i Silkeborg Kommune er stort, og der skal en benhård prioritering til for at få skabt balance i kommunens budgetter i 2020 og 2021. Det er den bundne opgave der skal løses - så prisen for den økonomiske ubalance ikke går ud over dem, der har mindst i vores samfund.

Coronakrisen har igen vist - at kriser rammer økonomisk og socialt skævt. Det samme gjorde finanskrisen i 2008, der resulterede i at mange virksomheder måtte dreje nøglen om og lukke, og særligt ufaglærte og kortuddannede måtte betale den højeste pris og stille sig op i ledighedenskøen. Finanskrisen i 2008 ledte til den store opbremsning af Silkeborg Kommune økonomi fra 2010-2011, der betød drastiske nedskæringer på velfærdsområderne.

Vi står derfor nu med erfaringen fra finanskrisen og allerede inden coronakrisen blev der konstateret ubalance i Silkeborg Kommune økonomi. Driften af kommunens kerneområder overstiger kort og godt indtægterne, og partierne bagved budget 2020 var derfor enige om at få udarbejdet et reduktionskatalog på 100 mio. kr. Coronakrisen kom og situationen er kun blevet værre.

Midt i maj var 8,9 procent at de privatansatte i Silkeborg Kommune på lønkompensation, og ledigheden var 24. maj steget (nytilmeldte) med 36,6 procent og udgør i alt 2.456 personer, der står uden job. Det er tal, der skræmmer mig. Det gør det, fordi det kan betyde, at skattegrundlaget i Silkeborg Kommune falder, og den sum vi har til velfærd, bliver langt mindre i de kommende år.

Derfor er opgaven bunden efter sommerferien, når borgmester Steen Vindum kommer med et udspil til overholdelse af budgettet.

Vi må aldrig igen stille os selv i en situation, hvor udgifterne overstiger indtægterne. Det betyder, at der skal skabes løsninger i fællesskab for ikke igen at havne i den opbremsning, der ramte Silkeborg Kommune i 2010.