Mindeord: Seminarielektor med mange soldaterhistorier

Som pensionist flyttede Leo Harding Sørensen til Ry, hvor han fik mange gode år

16. oktober 2020, 13.00

MINDEORD: Esben Harding Sørensen har skrevet følgende mindeord over sin far:

Seminarielektor Leo Harding Sørensen er død i sit hjem i Ry. Han blev 97 år.

Vores far blev læreruddannet på Århus Seminarium. Umiddelbart herefter aftjente han sin værnepligt ved 3. Artilleriregiment i Århus.

I 1946-47 var han chauffør for oberstløjtnant Steensgaard, der ledede forkommandoet for den danske Tysklandsbrigade, der skulle besætte en del af Nordtyskland. Dette kommando var de første første danske soldater i området, hvor danske tropper var helt til 1958.

Oplevelsen af det sønderbombede Tyskland gjorde et stort indtryk på ham. Også sammenkomsterne med de engelske soldaterkammerater gav anledning til de mange soldaterhistorier.

Hjemkommet underviste Leo ved Munkegade Skole i Århus, og senere blev han seminarielektor ved Marselisborg Seminarium med fagene idræt og matematik.

Efter pensioneringen flyttede han til en andelsbolig i Ry, hvor gode beboere i de andre andelsboliger gav ham mange indholdsrige år.

Vores far efterlader sig tre sønner, svigerdøtre, otte børnebørn og 12 oldebørn.

Leo sov stille ind - uden angst eller smerter - efter et langt godt liv.