Hurra for grødeskæring

16. oktober 2020, 12.23

OVERSVØMMELSE Mens vi venter på nogle mulige, langsigtede løsninger på oversvømmelserne, er grødeskæring bydende nødvendigt:

• Af hensyn til overholdelse af vandløbslovens paragraf 27.

• Af hensyn til biodiversiteten (herunder ellesumpene m.m.), som lider under oversvømmelserne.

• Af hensyn til alle de lavtliggende huse, som ellers får vand ind i husene - hvilket er ret usundt.

• Af hensyn til lodsejerne, som under oversvømmelser får ødelagt de haver, de henter livskvalitet fra.

• Af hensyn til landbruget.

• Af hensyn til de historiske kroer.

Man kunne sikkert blive ved. Så stor opbakning til borgmesteren i denne sag!

Det er den eneste og bedste løsning i mange år fremover

Arne Lund

Og tak for seneste grødeskæring, som affødte et fald på 75 centimeter ved Kærsgårds Bro.

Og endnu større opbakning til, at man er klar til flere grødeskæringer, således som byrådet og borgmesteren har besluttet.

Det er den eneste og bedste løsning i mange år fremover.