Giv jeres holdning om regionalbanen til kende

Udgivet:20. september 2022, 10.29

Læsetid:2 minutter

Af Torben Wallner Medlem af byrådet i Skanderborg (K)

8 måneder siden

TOGBANE Borgerne i Skanderborg Kommune bør spidse ørerne i den kommende tid.

Silkeborg-Aarhus-banen, som er på tegnebrættet, og netop sat i offentlig høring, kan få afgørende indflydelse på adgangen til kollektiv trafik for blandt andre borgerne i Skanderborg Kommune.

Folketinget har afsat midler til en jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. Regionalbanen skal sikre hurtig kollektiv trafik på tværs af Østjylland i korridoren mellem Aarhus og Silkeborg og ind mod Herning.

Det er en fantastisk nyhed, og et skridt i den rigtige retning mod den grønne omstilling. Der er dog et par ankepunkter og områder hvor vi i Skanderborg Kommune bør spidse ører og være med til at præge projektet. Regionalbanen er udlagt som en enkeltsporet bane. En enkeltsporet bane giver ikke mulighed for det antal stop på ruten, som vil komme borgerne i Skanderborg Kommune til gode. Som det ser ud nu, så ligger planen udelukkende op til et enkelt stop i Galten. Det er naturligvis ikke nok - hvor bliver for eksempel stoppet af i Låsby? Derfor skal der arbejdes politisk for en dobbelt linieføring, som der ikke er afsat midler til, med stop i Låsby, Framlev og de større Aarhus forstæder. Får vi ikke det, så giver banen ikke det boost, der er behov for til den kollektive trafik.

Borgerne i Skanderborg by, og ikke mindst Ry bør ligeledes være årvågne og engagerede i de kommende høringer. Ikke mindst fordi de bagvedliggende tal og undersøgelser baserer sig på at der, ved regionalbanens etablering, fremover kun bliver en enkelt togafgang i timen mellem Ry og Skanderborg, modsat de to vi har på banen i dag. Dette bør også vække bekymring hos borgerne i Stilling - der i øvrigt stadig venter på deres togstation.

Banedanmark er som nævnt nu gået i gang med høringsfasen og har indbudt til borgermøder i de berørte kommuner. Fra politisk hold arbejder kommunerne på en fælles kommunal indstilling fra henholdsvis Silkeborg-, Aarhus- og Skanderborg Kommune. I dette arbejde har jeg over for politikere i de andre kommuner rejst bekymringen om, at den halverede togdrift, der kommer til at ramme specielt Ry- og Skanderborg-borgerne hvis planerne gennemføres, vil have en negativ påvirkning for store dele af Skanderborg Kommunes borgere. Det er dog i sidste ende politikerne i Folketinget, der skal tage stilling til om planerne kan ændres, så de tilgodeser vores ønsker, og det er her hvor borgernes syn på sagen er vigtig.

Jeg vil derfor opfordre til, at man giver sin holdning om emnet til kende på et af disse møder. Mødet i Skanderborg Kommune foregår på torsdag 29. september kl. 19.00 i Klank Idrætscenter.