Enigt regionsråd: Patienternes sikkerhed har ikke været i fare på Regionshospitalet Silkeborg

Der er ikke længere mistanke om svigt i patientsikkerheden i Silkeborg, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse onsdag aften. Dog afventes vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed, inden politikerne tager endelig stilling

28. oktober 2020, 21.05

De praktiserende læger havde ikke gjort noget forkert, da de sendte patienter til lavdosis CT i Silkeborg, og der er ikke sket brist i patientsikkerheden. Sådan lyder meldingen her til aften fra regionsrådet i Region Midtjylland, efter en »gennemgang af de foreliggende data«.Foto: Martin Ballund

SILKEBORG Genindkaldelse af 132 patienter til højdosis CT skanning i Silkeborg, og en fratrædelsesaftale indgået med den ledende overlæge Ulrich Fredberg på grund af brist i patientsikkerheden, var der efter alt at dømme ikke belæg for.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland efter et møde i dag, onsdag, hvor regionsrådet havde sagen på dagsordenen, og hvor man konkluderer, at »efter gennemgang af de foreliggende data«, er der ikke mistanke om svigt i patientsikkerheden på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

For øjeblikket er Styrelsen for Patientsikkerhed ved at tage en vurdering af hele sagsforløbet i Silkeborg, og regionsrådet oplyser, at man ønsker at se styrelsens vurdering, som på et tidspunkt skal fremlægges for hospitalsudvalget, inden politikerne tager endelig stilling i sagen.

Læs også
Regionen: 132 patienter i Silkeborg fik forkert undersøgelse

Under niveau

I regionens pressemeddelelse oplyses i øvrigt, at der er sat en række initiativer i gang, der skal belyse brugen af lavdosis CT skanning til diagnosticering af lungesygdomme.

Regionshospitalet Silkeborg udskiftede i 2016 røntgen med lavdosis CT til patienter med milde symptomer fra lungerne, hvor der ikke er klare symptomer på kræft, men hvor kræft kan være en af flere mulige diagnoser. Dermed fordoblede hospitalet i Silkeborg antallet af fund af kræfttilfælde i lungerne og blev det hospital i Danmark, hvor man procentvis fandt flest.

Hvad den nye udvikling i sagen får af konsekvenser, vides ikke.

Læs også
Professor med skarp kritik af Region Midts lægefaglige direktør
+Abonnement

Tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse og adjungeret professor ved Aarhus Universitet Frede Olesen har i denne uge kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og klaget over lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen i Hospitalsenhed Midt, som han mener har præsteret under niveau for, hvad man kan forvente af en lægefaglig direktør.

Blandt andet ved at genindkalde 132 patienter til højdosis CT på et »lægefagligt tvivlsomt grundlag«, og Frede Olesen anmoder derfor om, at Claus Brøckner Nielsens håndtering af sagen indbringes for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Læs også
Sådan endte Fredberg med fyreseddel
+Abonnement