Beboerhus vil kræve mere sikker overgang på skinner

Et beboerhus på Søpladsen vil betyde, at flere vil passere skinnerne. Ifølge Banedanmark skal Silkeborg Kommune betale for en overgang, der er mere sikker, når flere skal passere

21. maj 2019, 17.12

LAVEn Udfordringen med et nyt beboerhus på Søpladsen i Laven er den togbane, der løber lige ved siden af. Skinnerne skal krydses hver gang, nogle skal fra byen og over på Søpladsen - og tilbage igen.

Lige nu er sikringen af stiovergangen på Laven Station ifølge Banedanmark ikke god nok. Det skal den være, før der kan komme et beboerhus på Søpladsen.

Banedanmark oplyser, at et beboerhus på Søpladsen vil udløse mere trafik på stiovergangen. Og derfor kræves der bedre sikring.

Pålagt at kigge på det...