DET ER DIT VALG - KV21

Mere medindflydelse

7. oktober 2021, 12.20

BOTILBUD Unge, sårbare mennesker kan af forskellige årsager have brug for at flytte i et botilbud i kortere eller længere tid for at få målrettet hjælp og støtte. Det undrer mig imidlertid, når jeg jævnligt hører, at et sådant menneske har minimal indflydelse på, hvilket bosted man kan flytte ind på.

Hvorfor presser kommuner et i forvejen sårbart menneske ved at afvise borgerens egne ønsker. Det viser sig, at det ofte handler om, at kommunen selv har et botilbud, som den ønsker at henvise til. Er økonomi mon en styrende faktor?

Dette er en kortsigtet løsning. Har disse borgere ikke ligesom alle andre ret til og brug for selv at træffe beslutninger for eget liv og tilværelse. Netop dette tema er et væsentligt kvalitetskriterium, når Det Sociale Tilsyn i regionen vurderer et botilbud. Det står således i skærende kontrast til, at kommunale visitatorer undertiden fratager borgeren og dennes netværk en grundlæggende ret til selv at vælge bopæl. Jeg ved godt, der ved midlertidige botilbud er lovhjemmel til denne fratagelse.

Med KD i byrådet vil der være en stemme, som kæmper for at tilgodese det enkelte menneskes trivsel og velvære. Vi vil arbejde for et anerkendende samarbejde mellem kommunen og den enkelte borger og dennes netværk.

Vi lægger derfor også op til, at borgere får lov at vælge det botilbud, som passer bedst til vedkommende uanset, om det er et kommunalt eller et selvejende, værdibaseret tilbud.

Indlæser debat