Naturens stille død og Tange Sø

11. september 2020, 12.39

UDRYDDELSE I en nylig rapport fra WWF udgivet i september 2020 slås det fast, at verdens bestand af vildtlevende dyr er faldet med 68% i perioden 1970 - 2016. En andet studie fra USA udgivet i september 2019 - den største undersøgelse af fugle på det amerikanske kontinent - viste, at 29% af fuglene var forsvundet siden 1970 - i alt 3 milliarder. En tysk undersøgelse fra april 2019 over den europæiske insektbestand viste, at 80% er forsvundet de sidste 30 år. Kort sagt; vi er stille og roligt på vej til at slå den natur, der omgiver os, ihjel med en foruroligende fart.

Giver det så anledning til bekymringer? Lad os nu bare forestille os, at vi i stedet for Tange Sø stod med et naturområde, der måske var et de mest unikke, man overhovedet kunne finde i Danmark? Hvordan ville det så se ud?

Ja, vi ville jo se en helt enestående natur komme til live igen i stedet for Tange Søs monotone 540 ha store sø-flade. Vi ville se en eksplosion i antallet af insekter i dette nye område. Vi ville se en række nye fuglearter komme til - arter som i dag har det svært i Danmark.

Det ville tiltrække helt nye dyrebestande, og vi ville opleve en flora, der siger spar to til det, vi i dag kan opleve ved Tange Sø. Laksen ville få sine urgamle gydepladser tilbage, der i dag ligger på bunden af Tange Sø. Havørrederne ville igen få adgang til åerne opstrøms Tangeværket. Der ville igen blive kontinuitet i åen for fiskene. Kort sagt; vi ville se den natur, der ville omgive os, eksplodere med raketfart.

Hvis man nu hertil lægger, at 83% af danskerne ifølge Danmarks Naturfredningsforening ønsker mere vild natur. Hvis man nu antager, at det økonomisk ville være en ret god ide at nedlægge Tange Sø. Hvis man nu ved, at vi ved at bevare Tange Sø direkte modarbejde internationale aftaler og konventioner, som Danmark har skrevet under på, og hvis man nu antager, at miljøet ville få det betydeligt bedre ved at reetablere Gudenåen, hvor står vi så?

Står vi med benene plantet solidt i de kæmpebjerge af dyr, fugle, fisk og insekter, vi nu er godt på vej til at udrydde - bedøvende ligeglade med hvad der foregår rundt om ørene på os. Eller handler vi nu og her for igen at se dette enestående naturområde blive vakt til live igen efter 100 års mishandling af natur og miljø ved Gudenåen? Er der overhovedet en sidste rest af ansvarlighed tilbage i os?