Hvorfor dog ikke blot standse turbinerne

14. august 2020, 11.28

TANGE Hvorfor dog ikke blot standse Tangeværkets turbiner øjeblikkeligt - og det naturligvis med permanent virkning.

- At foretage en konvertering af Tangeværket til, at blive et særdeles attraktivt museum over en længe svunden tid.

- At lade statskassen forære Tangeværket nogle millioner til indkøb af en moderne vindmølle, så turbinerne fremover kan trille rundt uden vandkraft. At tømme vandmagasinet »Tange Sø« via en langsom og kontrolleret tømningsproces, hvorved sedimentet bliver liggende i stedet for at lede sedimentet ud i Randers Fjord og videre ud i Kattegat.

På denne måde ville Gudenåen blive selvrensende i en langt højere grad end Gudenåen har været det siden 1921, hvor Tangeværket blev opført.

Og de evigt tilbagevendende- og tiltagende oversvømmelser langs Gudenåens bredder, ville blive reduceret i omfang grundet en væsentlig forbedret vandafledningsevne.

Endvidere ville der blive sparet en masse millioner til etablering af et eventuelt kortere eller længere omløbsstryg langs den østlige side af vandmagasinet »Tange Sø«.

Og jubiii - der ville blive skabt en helt fri og naturlig adgang for både havørreder, laks og ål i hele Gudenå-systemet.

Et retorisk spørgsmål: Hvor svært kan det være, Lea Wermelin?

Morale: Sæt i gang..!