Enhedslisten vil rette op på retssikkerheden

Udgivet:27. april 2021, 11.30

Læsetid:2 minutter

Af Jakob Sølvhøj MF og handicapordfører for Enhedslisten

HANDICAP Det står skidt til med retssikkerheden for borgere med handicap. Alt for mange får ikke den hjælp, de har behov for og krav på efter serviceloven, fordi mange kommuner har en helt urimelig grænsesøgende sagsbehandling i jagten på besparelser på handicapområdet.

Det er på høje tid, der gribes ind overfor kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Enhedslisten foreslår derfor nu en gennemgribende reform af retssikkerheden
Jakob Sølvhøj (EL)

Resultatet af den kommunale adfærd kan aflæses, når Ankestyrelsen offentliggør sin statistik over behandlingen af klagesager. Sidste år blev mere end hver anden sag på børnehandicapområdet omgjort, fordi kommunens afgørelse var fejlagtig eller så mangelfuld, at den måtte gå om. Samtidig viser Ankestyrelsens stikprøver af kommunernes sagsbehandling, at omfanget af fejl og mangler også er tårnhøjt i de afgørelser, som borgerne ikke klager over.

Kommunerne har beklageligeligvis et stærkt økonomisk incitament til langsommelig og grænsesøgende sagsbehandling. Mange borgere med handicap har ikke ressourcer til at klage, og når borgere får medhold i en klage over manglende ledsagelse eller beskæring af timerne i en hjælperordning, gives der ingen erstatning for den periode, de har måtte undvære hjælpen. Det er netop igen blevet fastslået af Højesteret i den såkaldte svømmepigesag.

Det er på høje tid, der gribes ind overfor kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Enhedslisten foreslår derfor nu en gennemgribende reform af retssikkerheden. Med ni forskellige initiativer, der kan studeres nærmere på vores hjemmeside, vil vi sikre en hurtigere, bedre og mere korrekt behandling, når borgere med handicap har behov for hjælp.

Et loft over sagsbehandlingstiden og den enkelte socialrådgivers sagsantal skal sikre langt hurtigere afgørelser. Der skal indføres bedre varslingsregler ved ændringer af hjælpen, og med bestemmelser om opsættende virkning, skal det sikres, at hjælpen ikke fjernes, før borgeren har haft mulighed for at klage.

Indførelse af en retssikkerhedsfond skal sørge for, at kommunerne kommer til at betale for fejlagtig sagsbehandling, og uvildige borgerrådgivere i alle kommunerne skal være et sikkerhedsnet for borgere med handicap, der har svært ved at overskue hjælpemulighederne og ikke selv har ressourcer til at klage.

Det er på høje tid, der rettes op på retssikkerheden.