Skal vi ikke lige holde os til sandheden Jørgen Madsen!

9. juli 2020, 12.10

RENGØRINGSSAGEN I et læserbrev i Midtjyllands Avis i onsdagsavisen beskyldte Jørgen Madsen mig for - igennem lang tid - at have forsvaret Silkeborg Kommunes ulovlige håndtering af ændret rengøringsfrekvens.

Lad mig slå det helt fast. Jeg har på intet tidspunkt forsvaret en ulovlig handling og kunne aldrig finde på det. Jeg blev opmærksom på den første sag - som så blev til flere sager - den 11. maj.

Den 13. maj meddelte jeg udvalget, at vi var gået i gang med at fremskaffe et overblik, så vi vidste præcis, hvor mange sager det drejede sig om. På udvalgsmødet den 26. maj blev udvalget orienteret og det blev aftalt, at vi på mødet den 3. juni skulle have et beslutningsgrundlag. Den 3. juni besluttede et samlet udvalg at rulle samtlige sager retur.

Men det vigtigste for mig er, at jeg på intet tidspunkt har forsvaret en ulovlig handling, men afventede - fornuftigt nok - et solidt beslutningsgrundlag.