En syg retorik

DEBAT Det er en syg retorik, der hersker blandt byrådsmedlemmerne fra Dansk Folkeparti i Haderslev. Tidligere har vi set, hvordan byrådsmedlem Peter Kofod drev hetz mod mennesker fra

7. november 2014, 15.22

flygtninge Det er en syg retorik, der hersker blandt byrådsmedlemmerne fra Dansk Folkeparti i Haderslev. Tidligere har vi set, hvordan byrådsmedlem Peter Kofod drev hetz mod mennesker fra Østeuropa med sin hjemmeside meldenøsteuropæer.dk, og nu er turen så kommet til flygtninge. På et byrådsmøde har Kofods kollega John Freytag Hansen stået for følgende udgydelse: »Flygtningene bliver jo aldrig rigtige danskere, og hvad gavn har vi egentlig af dem?«

Med seneste eksempel begynder der efterhånden at tegne sig et billede af en lokal gruppe DF'ere i Haderslev med et ekstremt usmageligt syn på de mennesker, som kommer til Danmark.

Skal man tage dem på ordet, må man slutte følgende to konklusioner om deres syn på verden: Mennesker fra Østeuropa er i udgangspunktet kriminelle, og Danmark bør kun modtage flygtninge, som er til fordel for os selv. Det første er en hån mod de mange mennesker fra andre lande, som arbejder i Danmark og yder et aktivt bidrag til vores samfund. Det andet er en fuldstændig fordrejet forestilling om, hvad man kan forlange af et menneske, som er flygtet fra krig eller personlig forfølgelse.

Når folk bliver politisk forfulgte, fordi de kæmper for demokrati og frihed i deres del af verden, eller når krigen tilintetgør deres familier, så har vi alle et ansvar for at hjælpe dem, indtil de forhåbentligt kan vende tilbage til deres hjemland. Vi skal kunne tale om den asyludfordring, som Danmark står med nu og i årene frem. Og vi, Socialdemokraterne og Venstre, strides så om, hvilke vilkår der skal gælde, mens man opholder sig her. Men debatten bør foregå i en ordentlig tone og på et niveau, vi kan være bekendt.