Lokalpolitik: Det handler om åbenhed

9. december 2019, 12.27

SPØRG Når man som jeg i de her dage kæmper for mit lokalpolitiske liv, og det gør jeg - selvfølgelig - med en risiko for politianmeldelse hængende over hovedet - virker det for mig godt at vende tilbage til basen.

At lade tankerne flyde tilbage til, hvad baggrunden nu egentlig var for at gå ind i lokalpolitik, og hvorfor jeg egentlig går sådan op i det.

Det handler først og fremmest om at skabe politiske resultater. For mig i særlig grad på dagtilbuds-, skole-, social-, klima-, natur- og miljøområdet.

Men de resultater skal hvile på et stærkt fundament. Og det fundament er basen for mit lokalpolitiske arbejde.

Den base, det fundament, handler om åbenhed.

I yderste konsekvens betyder det, at jeg ikke vil bytte gode politiske resultater for dårlige rammer for åbenhed. Engang imellem tænker jeg det på den måde, at jeg er demokrat, før jeg er socialist.

Resultaterne skal skabes i så åben en dialog som overhovedet muligt inden for lovens rammer. En åben dialog politikere imellem. En åben dialog politikere og embedskvinder og -mænd imellem. En åben dialog politikere og medier imellem.

Og som det allervæsentligste, en åben dialog politikere og borgere imellem.

De sager, der kører nu om inhabilitet, handler for mig mere end noget andet om åbenhed. Selve basen.

Jeg vil opfordre dig som borger til - sammen med mig og mange andre i det politiske liv, politikere, medier, embedskvinder og -mænd og andre borgere - at kæmpe med for åbenheden og gennemsigtigheden.

I den forbindelse er spørgsmålet det stærkeste våben. Udråbstegnet kan også bruges, men det er et meget svagere våben end spørgsmålet.

Spørg politikeren, spørg embedskvinden, spørg embedsmanden, bed avisen, radiokanalen, tv-stationen om at spørge, hvis der er noget, der undrer dig.

Du skal ikke »spørge bare for at drille«, du skal spørge med oprigtig interesse og undren, fordi du vil kende svaret. Sådan rigtigt.

Gør du, og mange andre, dét at spørge sådan rigtigt og sådan ordentligt og ægte interesseret i svaret, skal du se et lokalt demokrati, og med det et endnu større demokrati end lokaldemokratiet, vokse.

Med andre ord, og helt kort: ? > !