Danmarks vildeste natur(ligvis)

20. april 2021, 12.18

NATUR Der er mange grønne græsrødder, der klapper i hænderne over, at Klima- og Miljøudvalget har tilmeldt Silkeborg Kommune til kommunekonkurrencen - at kommunen påtænker at anvende 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af en biodiversitetspolitik samt til konkrete tiltag, der fremmer »vildskab i naturen«. Forvaltningen er allerede sat i gang med at udrede et udspil, der kan levere varen om mere vildskab i naturen i løbet af de kommende år.

Det vil derfor være vigtigt, forud for fremtidig arealanvendelse, at invitere til en kvalificeret debat om hvor og hvordan vi skal skilte vores natur-attraktioner. Hvor MTB-spor og adrenalinsport har sine områder, med respekt for stillezoner og sårbar natur i andre områder osv

Dorthe Jensen (S)

Andre mener, at det er vanvittigt at bruge flere penge på noget, som vi gør i forvejen, og at vi også skal have en politik for det. Da det i Klima- og Miljøudvalget allerede er besluttet, hvordan vi skal vedligeholde vores kommunale arealer, og vi i forvejen allerede har en strategi om at lade mange grene ligge og ikke slå vejgrøfterne optimalt, begge tiltag af hensyn til biodiversiteten.

Uanset, er et styrket fokus på at sikre naturen bedre vilkår afgørende - i bynære områder såvel som i det åbne landskab. I den forbindelse forudser jeg, at den udfordrende balance mellem »benyttelse« og »beskyttelse« kommer i fokus. At når vi benytter naturen, så gør vi det med respekt for det, som allerede er, så vi beskytter naturen og begrænser adgangen til steder, hvor det er nødvendigt.

Det vil derfor være vigtigt, forud for fremtidig arealanvendelse, at invitere til en kvalificeret debat om hvor og hvordan vi skal skilte vores natur-attraktioner. Hvor MTB-spor og adrenalinsport har sine områder, med respekt for stillezoner og sårbar natur i andre områder osv. Det handler her om interessevaretagelse - og gennemførelse af respektfulde dialoger, hvor alle interessenter får mulighed for at fortælle om deres drømme.

Læs også
Silkeborg vil være Danmarks vildeste kommune
+Abonnement

Både Silkeborg kommune og Naturstyrelsen arbejder allerede med deres respektive zonerings-værktøjer. Dem skal vi have frem i lyset, så de kan indgå i en kvalificeret debat forud for beslutninger i byrådet om fremtidig arealanvendelse. Også andre netværk, grønne organisationer og den enkelte borger, og kommunens egne folk, arbejder allerede med naturgenopretning og styrkelse af biodiversitet. Så ja, kommunen er heldigvis allerede i gang.

Nu har vi sagt ja til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, og det arbejde vil jeg se frem til udfolder sig i HELE vores kommune. I alle lokale samfund.

Indlæser debat...