Lidt mere om Vestre Ringvej og hastighed

24. juli 2020, 12.21

FARTBEGRÆNSNING Kan det nu også passe var min tanke? Da jeg læste første gang om problemet med hastigheden igennem Lysbro ad Vestre Ringvej. Foranlediget af dette tog jeg min bil og kørte ud tæt på indkørslen til Lysbro holdende synligt ved Vestre Ringvej, hvorfra jeg kunne se fartmåleren inden for den bymæssige bebyggelse. Mærkeligt nok kørte de fleste for hurtigt, aflæst på fartmåleren, for kort efter at bremse op og give tegn til et højresving op ad Hvinningdalvej, det kunne tyde på, at skurkene er lokale bilister eller gæster.

Der var ikke de helt store overtrædelser, den højeste, jeg observerede i mine små to timer, var 75 km/t aflæst på fartmåleren, ellers var det meste mellem 54 og 63 km/t. Jeg gjorde mig den ulejlighed at notere hastighederne for at kunne få et retvisende billede af problemet.

Jeg havde også god tid til at udtænke en løsning, inden kommunen og vejmyndigheden i fællesskab laver en chikane i form af et helleanlæg, som vi kender det omme fra Herningvej, for at sænke hastigheden igennem den del af Lysbro.

Mit forslag er: tag alle 70 km-tavlerne ned fra krydset Nordre Ringvej Kærsgårdsvej/Sdr. Ringvej i vestlig retning og erstat dem med tavler med en begrænsning på 60 km, det giver ingen skilteskov, men en længere strækning til at observere eller blive forblændet af tavlerne, inden mødet med overgangen til bymæssig bebyggelse og en begrænsning på 50 km/t igennem Lysbro, hvor der er en ikke ufarlig udkørsel med dårlige oversigtsforhold fra Hvinningdalvej.