Rute 26: Hvorfor fremføres urigtige påstande

Udgivet:14. juni 2021, 12.45

Læsetid:2 minutter

Af Hans Gravsholt. Fuglevænget 8 Herskind

2 år siden

Rute 26 Det er fortsat utrolig, hvordan der fremføres urigtige påstande. Under titlen »Kæmp for alt hvad du har kært« startes der med, at det skal være med saglige og veldokumenterede argumenter, men der kommer derefter nogle direkte usande, så overskriften passer bedst på indholdet i artiklen.

Der står: »Fakta er jo, at vejen syd om Lading så er fastlagt, og at alle forslag de sidste 60-70 år fra amt, stat- og Vejdirektoratet har peget syd for Lading.« Dette er vist kun korrekt, hvis der menes nord for Lading Sø. Syd for søen kom først meget senere, og det fremgår også delvis af den senere redegørelse i indlægget.

Det fremføres også i indlægget, at støjen ved sydlinjen bliver mindre med en motortrafikvej, men det er i endnu større grad tilfældet ved nordlinjen, der kan sænkes i terrænet og støjafskærmes. Ved en meget høj bro over Borum Møllebæk er støjafskærmning ikke mulig, og beboerne i Lading vil få gener.

At et gammelt lokalsamfund vil blive »kløvet« lyder hult, da det drejer sig om en motortrafikvej, hvor der let kan etableres muligheder for løsninger på problemet. Det kan der også ved den sydlige, men her er det store problem, at naturen ødelægges. Det har også betydning for beboere i Lading og Fajstrup.

Fakta er, at i 1990 vedtog Folketinget ved lov, at Viborgvej kunne anlægges gennem det fredede areal nord for Lading Sø (midterlinjen), og i 2005 blev der i regionplanen foretaget arealreservation og i 2006 udgav Vejdirektoratet en rapport vedr. rute 26.

Modstanderne mod sydlinjen har veldokumenterede oplysninger, men de savner argumenter for, hvorfor politikerne valgte sydlinjen frem for en nordlinje
Hans Gravsholt

Heri står der bl.a. at midterlinjen ikke er hensigtsmæssig pga. fredningen omkring Lading Sø. Derfor er der skitseret en alternativ linjeføring nord om Lading By. Faurskov Kommune ønskede da også at forlægningen af Viborgvej gik nord om Lading. Det kan ses i Faurskovs kommuneplan for 2009.

I 2010 iværksatte Vejdirektoratet en VVM-undersøgelse af tre linjeføringer omkring Lading Sø. Faurskov Kommune ændrede pludselig holdning og ønskede nu, at rute 26 gik syd om Lading Sø. Kommunen kom med fejlbehæftet materiale, som senere blev afvist - også af flere ministre.

I 2012 kom VVM-redegørelsen, der anbefalede den nordlige linjeføring. Transportministeren udtalte da, at man normalt fulgte en sådan anbefaling, og motorvejsgruppen fra Skivholme og omegn regnede da med, at den nordlige ville blive valgt. Derfor var det et chok for gruppen, da det viste sig, at transportudvalget uden saglig begrundelse valgte den sydlige.

Læs også
Rute 26: Kæmp for alt hvad du har kært ... Rute 26: Kæmp for alt hvad du har kært ...
Læs også
Rute 26: Kæmp for alt hvad du har kært ...

Der sluttes i førstnævnte indlæg med: »Stop nu de dårligt dokumenterede argumenter og injurieagtige beskyldninger«. Det vil jeg også slutte med her. Modstanderne mod sydlinjen har veldokumenterede oplysninger, men de savner argumenter for, hvorfor politikerne valgte sydlinjen frem for en nordlinje.