Hele Favrskov Byråd står bag bred konstituering

Byrådet får et ekstra udvalg. Tre udvalgsformænd må stoppe

28. november 2017, 20.22

Flemming Nørgaard (V) bliver 1. viceborgmester, mens Nils Borring (S) fortsætter som borgmester i Favrskov. Foto: Jakob Stigsen Andersen

FAVRSKOV Alle partier i det nye byråd i Favrskov Kommune har tirsdag aften indgået en bred konstitueringsaftale af det nye byråd, som tiltræder fra nytår.

Aftalen betyder, at der oprettes et nyt politisk udvalg, et planudvalg, som skal stå for de kommunale planopgaver. De har hidtil hørt under Teknik- og miljøudvalget.

Det er en meget tilfreds borgmester Nils Borring (S), der kan se tilbage på den sidste uges forhandlinger. Aftalen betyder, at Nils Borring (S) fortsætter som borgmester, mens posten som 1. viceborgmester tilfalder Flemming Nørgaard (V). Lars Storgaard (K) bliver 2. viceborgmester.

Aftalen har resulteret i følgende fordeling af formandsposter for de politiske udvalg:

Formand for Økonomiudvalget: Nils Borring (S)

Formand for Planudvalget: Erling Kvist Andersen (S)

Formand for Teknik- og Miljøudvalget: Anders G. Christensen (V)

Formand for Social- og Sundhedsudvalget: Grethe Villadsen (S)

Formand for Børne- og Skoleudvalget: Birgit Liin (V)

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget: Steen Thomasen (S)

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget: Lars Storgaard (K)

Aftalen betyder samtidig, at de hidtidige udvalgsformænd Isabell Friis Madsen (S) (børn- og skole), Lone Glarbo (V) (social- og sundhed) og Kurt Andreassen (V) (teknik og miljø) mister deres udvalgsformandsposter. Til gengæld bliver nyvalgte Birigt Liin (V) formand for Børne og Skoleudvalget. Den nuværende fritids- og kulturformand Anders Nørgaard (S) genopstillede ikke

I aftalen indgår det også, at Lone Boye (S) bliver formand for det særlige Børn og unge-udvalg, Søren Frandsen (SF) bliver formand for Favrskov Forsyning A/S, mens Hanne Smedegaard (V) bliver formand for Landsbyrådet.

Der er tradition for et bredt samarbejde på tværs i byrådet i Favrskov, og der er også tradition for brede konstitueringsaftaler.

- Jeg er sikker på, at den brede konstitueringsaftale er et godt udgangspunkt for at fortsætte det gode samarbejde på tværs i byrådet. Med konstitueringsaftalen har jeg store forventninger til de kommende fire år, hvor der skal tages fat på en lang række nye spændende opgaver, siger borgmester Nils Borring.

Det nye byråd konstituerer sig formelt på et møde 11. december 2017 kl. 17.00 i byrådssalen i Hammel.