Socialdemokratiet i Silkeborg: Rul de foreslåede besparelser på Regionshospitalet tilbage

Udgivet:14. september 2023, 11.05

Læsetid:3 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Viggo Thinggaard På vegne af Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune.

SYGEHUSET I årevis har udviklingen af vores lokale sygehus været i fokus for Socialdemokratiet i Silkeborg. Vi har igen og igen inviteret til dialog med medlemmer af regionsrådet og regionsrådsformand Anders Kühnau.

Emnerne har været mange, eksempelvis gavlbyggeriet og akutmodtagelsen.

På intet tidspunkt har en nedlæggelse af de 34 medicinske pladser været nævnt. På intet tidspunkt har fjernelsen af intensivsengene været debatteret. På intet tidspunkt har en fjernelse af Silkeborgs akutlægebil været et emne.

Det er derfor en stor overraskelse for os, at de helt afgørende elementer i vores nære sundhed fjernes fra Regionshospitalet Silkeborg.

For få måneder siden blev vi garanteret en afslutning af gavlbyggeriet af Anders Kühnau selv. Og vi fik garanti for, at man vil støtte og videreudvikle vores hospital.

At Regionshospitalet var prioriteret af Anders Kühnau, var afgørende for vores støtte til hans kandidatur som regionsrådsformand i november 2021.

Anders Kühnau kaldte forleden Silkeborg Kommune for et smørhul. Den karakteristik er vi enige i. Men nu er vi i alvorlig fare for at blive et sort hul.

Siden kommunalreformen har hospitalet igen og igen været under sparekniven. Og vi har igen og igen måttet kæmpe for, at vores nære sundhed og tryghed ikke kom i fare. At miste akutmodtagelsen i 2007 var et stort slag. Det samme var tabet af fødeafdelingen. Vi har måttet erkende, at de sundhedspolitiske vinde ikke blæste mod Silkeborg. I særdeleshed ikke regionspolitisk.

Regionshospitalet Silkeborg har igen og igen vist, at det var værd at satse på. Det er det stadig. Det er derfor med håb om omtanke, at vi ser frem til debatten og dialogen om konsekvenserne af de foreslåede besparelser.

Vi hæfter os ved og anerkender, at Socialdemokratiets lokale regionsrådsmedlem Annette Roed ikke kan stemme for budgettet, som det ser ud nu.

Vi hæfter os ved, at et samlet byråd med borgmester Helle Gade i spidsen er meget kritisk overfor besparelserne og aktivt forklarer regionsrådets politikere, hvad konsekvenserne for den nære sundhed i Silkeborg Kommune bliver.

Vi hæfter os tillige ved, at Venstres chefforhandlere skriver: »Budgetprocessen gik meget stærkt, derfor bliver der også nogle spændende drøftelser de kommende par måneder, hvor de enkelte temaer skal udredes. Og giver den udredning anledning til justeringer, vi i forligspartierne kan blive enige om, så skal vi da forfølge dem«.

Vi håber, der er vilje til at se grundigt på konsekvenserne af fjernelsen af de 34 medicinske pladser og de intensive pladser. En besparelse på kun 24 mio. kr. i et budget på 34.200 mio. kr.

Der er faktisk rum til at annullere besparelsen uden at tage noget fra andre hospitaler.

Med regeringens bebudede mertilførsel på 1 mia. kr. til regionerne over de kommende tre år håber vi, at regionsrådet har modet til at satse på Regionshospitalet Silkeborg.

Vi håber også, at placeringen af akutlægebilerne genovervejes, så Silkeborg med langt til akuthospital og speciallægehjælp beholder akutlægebilen.

Socialdemokratiet i Silkeborg er klar til at indgå konstruktivt i den videre proces. Vi håber, at de mange regionspolitikere, som udtrykker glæde over udvikling og tilbygninger på de hospitaler, de selv bor tæt på, nu vil kaste et ekstra blik på de utilsigtede konsekvenser, som besparelserne på Regionshospitalet Silkeborg har.

Ikke blot for borgerne i Silkeborg Kommune.

Men for hele sundhedsvæsenet i regionen.

Læs også
Annette Roed: Jeg stemmer NEJ til budgetforliget i Region Midtjylland Annette Roed: Jeg stemmer NEJ til budgetforliget i Region Midtjylland
Læs også
Annette Roed: Jeg stemmer NEJ til budgetforliget i Region Midtjylland

Indlæser debat