Skolevejene i hele kommunen vurderes

Viborg Kommune er i gang med at vurdere, hvor farlig trafikken er på skoleveje uden for byerne. Alle veje bliver vurderet ud fra samme kriterier, uanset hvilket skoledistrikt de ligger i

8. august 2019, 11.48

BJERRINGBRO Kommunen vurderer trafikfarligheden på skoleveje, som ligger uden for byzonerne, hvor der bor nuværende eller kommende skoleelever, og hvor den eksisterende trafikvurdering er mere end fem år gammel. Formand for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby, siger om vurderingsarbejdet:

- Vi vurderer vejene i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi, på samme måde som man gør det i resten af politikredsen. Det er nemlig vigtigt for os, at borgerne oplever, at trafikfarligheden på skolevejen bliver målt ens over hele kommunen.

Vurderingen af de trafikfarlige skoleveje betyder, at vejene kan blive kategoriseret anderledes end i dag. For eksempel kan veje, som i dag er vurderet trafikfarlige for elever til og med 7. klasse, fremover blive vurderet trafikfarlige for et lavere klassetrin. Samtidig kan nye vejstrækninger blive erklæret trafikfarlige. Per Møller Jensen, der er formand for Børne- og Ungdomsudvalget, siger i den forbindelse: - Vi er klar over, at vurderingen af de trafikfarlige skoleveje kan betyde ændringer i forhold til, hvilke elever, der kan køre med skolebussen, samt omlægning af ruter. Men det er nødvendigt, hvis vi skal sikre, at alle borgere - uanset, hvor de bor i Viborg Kommune - får samme serviceniveau. Det er Viborg Kommune, der kategoriserer farligheden af skolevejene, men vurderingen sker med udgangspunkt i en udtalelse fra politi- og vejmyndighed.