Kære Teresa: Har du en skjult dagsorden?

28. maj 2020, 09.42

Foto: Jakob Stigsen Andersen

MOTIVER I Silkeborg støtter vi alle Regionshospitalet Silkeborg og vi er så heldige, at vi i årevis har haft en fast og aktiv støttegruppe for vores lokale hospital. Gruppen har været et gode for hospitalet, så hvorfor nu bringe en ny støttegruppe på banen, som også vil støtte Regionshospitalet Silkeborg. Hvorfor nu det? Hvordan hænger det sammen?

I sidste uge kunne hoteldirektør Teresa Jørgensen bekendtgøre, at hun sammen med endnu en tidligere erhvervschef, Alf Bansmann, ville starte en kampagne og samle underskrifter. Navnet på kampagnen skulle være »Støt Silkeborg Sygehus«. Nu hedder vores lokale hospital jo Regionshospitalet Silkeborg, så det ville måske være en ide at få sådanne formaliteter på plads, før du går i gang med at fiske i rørte vande, Teresa.

Og vandene er vitterlig oprørte. Der er vel ingen, der kan være uenig i, at vi skal kæmpe for at beholde vort hospital, hvis det vitterlig er i fare. Det er der mange, der mener, det er, og al respekt for, at man så går i offensiven. Alligevel er der i mine ører nogle mislyde, når jeg hører dig så voldsomt gå i krig for bevarelsen af vort lokale hospital, Teresa. Hvad er dine egentlige motiver for at starte den aktuelle kampagne? Ligger der personlige politiske ambitioner bag? Der er jo ingen tvivl om, at dette er en sag, der virkelig betyder noget for mange silkeborgensere, og at der derfor er mange stemmer i den.

Ved sidste byrådsvalg brugte du mange penge på ikke at blive valgt til byrådet i Silkeborg Kommune. Er det en ny platform med en stærk mærkesag, du nu forsøger at sikre dig? Sagen om Torvet og parkeringskælderen lærte dig jo i sin tid, hvor vigtigt det er med en sådan stærk mærkesag. Hvis det er de motiver, du har, så meld klart ud, at det er derfor, du forsøger at slå politisk mønt af en sag, som fylder meget i vores lokale område.

Dine læserbreve fra tid til anden i Midtjyllands Avis har også undret mig meget. Senest har du ønsket at se, hvem der har søgt chefstillinger på regionshospitalet. Det har jo ingen gang på jorden, Teresa. Jeg synes også, din retorik overfor andre ansatte chefer i hospitalsenheden er under lavmålet. Hvis du har politiske ambitioner, giver det i hvert fald ikke respekt på den måde at hænge offentlig ansatte ud i pressen.

Du er vel bekendt med, at der lokalt i forvejen er en gruppe, der kæmper for Regionshospitalet Silkeborg. Den hedder »Initiativgruppen til udbygning af Regionshospitalet Silkeborg«, og den har eksisteret i årevis. Hvorfor etablerer du nu en parallelgruppe til denne gruppe? Hvad er dit motiv herfor? Jeg er ikke altid enig i initiativgruppens tilgang og retorik, men den skal anerkendes for sit store, vedholdende og seriøse arbejde for vort lokale hospital. Hvad er din bevæggrunde for ikke at støtte op om denne gruppes arbejde og erkende, at den har det nødvendige fokus på udviklingen af Regionshospitalet Silkeborg? Gruppen har øvrigt af en løbende dialog med den politiske ledelsen i regionen.

Det undrer mig meget, at du mener, der er behov for en kampagne, når der i forvejen er en kampagne for bevarelse og udbygning af vort hospital. Og så er det, mistanken opstår: Ønsker du at profilere dig selv på denne vigtige sag?

Drop din skjulte dagsorden og spil med åbne kort og melde ud, hvad dine ambitioner i virkeligheden er.

Svar fra Teresa Jørgensen

Læs et svar fra Teresa Jørgensen i en artikel HER