Ensomhed kan og skal bekæmpes

Udgivet:11. november 2020, 12.04

Læsetid:2 minutter

Af Annette Roed og Helle Gade Henholdsvis formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland og formand for socialudvalget i Silkeborg Kommune

3 år siden

INDSATS Oplevelsen af ensomhed har stor, negativ betydning for den enkeltes livskvalitet og sundhed. Vi kan f.eks. aflæse det i den store, regionale undersøgelse »Hvordan har du det«. Her kan vi se, at mennesker, der føler sig ensomme, har øget sygdomsfrekvens - det gælder både somatisk og psykisk sygdom.

Flere og flere føler sig ensomme i dag, ikke mindst her under coronakrisen. Men at tale om ensomhed - eller åbent erkende, at man føler sig ensom - det er stadig et tabu. Det tabu skal vi have brudt og gøre noget ved. Det skal ske gennem at skabe lokale, stærke sociale relationer, som den ensomme bliver inviteret ind i. For vi ved, at stærke sociale relationer giver en højere livskvalitet og dermed mindre sygdom, man kommer sig hurtigere ved sygdom, og man lever helt enkelt længere.

Som hhv. formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland og som formand for Socialudvalget i Silkeborg Kommune ligger dette problem os meget på sinde, både af menneskelige hensyn, men også for at forebygge de mange indlæggelser og genindlæggelser, dette medfører for den enkelte. Så af begge hensyn skal vi gøre, hvad vi kan for at forebygge, at mennesker føler sig ensomme. Men vi ved desværre ikke nok om hvordan. Derfor skal bl.a. forskning vise os, hvordan vi finder evidensbaserede, nye veje i bekæmpelsen af ensomhed.

For os begge er det derfor med stor glæde, at vi snart igangsætter Projektet »Flere i Fællesskaber«. Projektet er udtænkt som et modelprojekt i Silkeborg, og resultaterne skal danne vidensgrundlaget for fremtidige indsatser mod ensomhed i hele Danmark.

De tre spor i projektet kan kort beskrives sådan:

Laboratoriespor: Der etableres et laboratorium, som udvikler og afprøver nye indsatser, hvor der er behov for det. I laboratoriet arbejdes med brugerinnovation, generationsmøder og erfaringer fra udlandet.

Forskningsspor: Der foretages effektmåling af projektets bidrag til forandringer på befolkningsniveau. Viden om indsatser understøtter beslutningsprocesser og prioritering.

... At forandre et helt lokalsamfund ved at skabe en »drømme-kommune«, hvor alle får en vej ind i fællesskabet gennem en lang række tværgående initiativer, som involverer både unge og ældre
Annette Roed og Helle Gade

Implementeringsspor: Alle de bedste indsatser samles og udfoldes i én kommune. De bedste indsatser implementeres, forankres og evalueres.

Projektet har to hovedformål:

At forandre et helt lokalsamfund ved at skabe en »drømme-kommune«, hvor alle får en vej ind i fællesskabet gennem en lang række tværgående initiativer, som involverer både unge og ældre.

At evaluere indsatsen og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør - med henblik på at udbrede de bedste initiativer til hele landet og eventuelt udlandet.

Bag projektet står en partnerkreds, som dækker civilsamfund, det offentlige og erhvervsliv: Silkeborg Kommune, Region Midtjylland (Defactum), Ventilen, Frivilligcenter Silkeborg, Innovation Silkeborg, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Mary Fonden, Jysk børneforsorg/Fredehjem, Come Together, Fonden Ensomme Gamles Værn og Ældre Sagen.

Vi vil begge følge projektet med stor interesse og glæder os til at få konkrete, evidensbaserede redskaber, sådan at vi fremover bedre kan hjælpe og støtte ensomme mennesker til at blive en del af meningsfulde fællesskaber sammen med andre.