Midtjyske Meninger: Shit - vi skal spare

Udgivet:15. august 2022, 10.41

Læsetid:2 minutter

Foto: Martin Ballund

Af Ole Krabbe Them

I forordet til en publikation om den forestående kommunalreform, (gennemført i 2007), hvor danskerne blev »informeret« om fordelene lød det: »Danskerne kan med kommunalreformen forvente en offentlig sektor, der mere end nogensinde er indrettet efter borgernes behov, og hvor opgaverne løses med høj kvalitet så tæt på borgerne som muligt«.

Ved kommune sammenlægningerne vil der være betydelige synergigevinster at hente i administrationen. »Det kan meget vel sammenlignes med når et kærestepar flytter sammen og opnår besparelser ved kun at have et avisabonnement, en telefon og fælles forsikringer«, lød det.

Der skulle for alvor flyttes resurcer fra kolde hænder til varme hænder. Der skulle høstes stordriftsfordele og spares på administration.

Og hvordan er det så gået?

Antallet af administrative medarbejdere og medarbejdere i chefgrupper på akademikeroverenskomst, er steget med 18 procent. På trods af indførelse af ny teknologi og IT, der alt andet lige har givet mulighed for at gøre de administrative rutiner mere rationelle.

Antallet af magistre, jurister og økonomer er fordoblet. Og antallet af journalister, der er ansat som informationsmedarbejdere har vist kraftig vækst. Helt konkret er der sket mere end en fordobling i antal af informationsmedarbejdere. Historier skal spinnes så politikere og chefer kan tage sig godt ud i medierne.

I samme periode er der konkret blevet 14 procent færre skolelærere til at undervise børnene. Der er blevet væsentlig færre SOSU’er.

Dennis Nørmark forfatter og antropolog, kendt for bogen »pseudoarbejde« er citeret for at sige, at mange kommunale chefer - uden for citat - godt vil indrømme, at de sørger for at få indført administrative rutiner, der gør, at de ikke selv bliver overflødige.

Folketinget har med indførelse af regler om GDPR, de facto krav om nulfejlskultur og mulighed for klagestorme fra borgere over dette og hint, en del af skylden for flytningen af resurser fra varme til kolde hænder. Og med krav om dokumentation i enorme mængder. Men det meste af den dokumentation, der bliver pålagt de varme hænder at producere, bliver aldrig brugt til noget som helst og er overflødig.

Opgaven for byrådet er i den kommende tid at finde besparelser for 84 millioner. Der er meget svært og næsten umuligt lyder meldingen fra nogen.

Min påstand er, at man kunne overveje at tage skeen i den anden hånd, droppe vanetænkningen, rydde op i butikken og begynde - med 15 års forsinkelse - at se på hvilke arbejdsfunktioner på rådhuse og i regioner, der giver merværdi for borgerne.

Og se på hvilke opgaver, der er rent pseudoarbejde, som kan undværes uden, at nogen vil savne dem.

Indlæser debat