Store svinefarme giver lugtgener og truer naturværdier

22. februar 2021, 12.23

Foto: Colourbox

SVINEPRODUKTION Skanderborg Kommune har en smuk natur. Store skove, søer og »bjerge«, som tiltrækker mange nye borgere og turister til området.

I Dover Sogn er der en svineproducent, som ønsker endnu en gang at udvide bedrifterne Østermarksvej 11 og Hårbyvej 43. Gårdene er beliggende indenfor en radius af 800 meter fra hinanden. Står vinden i nord, syd, øst eller vest, vil der altid være nogen af naboerne, som bliver generet af den skarpe svine/gyllelugt.

Den nyeste ansøgte udvidelse på Hårbyvej 43 omfatter en stald på 3.200 kvm og en gyllebeholder på 4.000 m3 lige syd for Nygårde Skov og Ravnsø. Ravnsøskoven, her kaldet Nygårde Skov, er beliggende i en afstand af kun 230 meter fra den nye stald. Normalt er skovbyggelinien 300 meter.

Endvidere undrer det, hvis man kan opføre ny stald og gyllebeholder bare 200 meter fra de nærmeste naboer. Der er mange lugt-, støv- og støjgener fra svinefabrikkerne, som allerede i dag kan mærkes her i Dover Sogn

Niels Østergaard og Vibeke Muus

Slugten nord for gården har et kraftigt fald ned gennem Nygårde Skov til Ravnsø. I tilfælde af udslip/uheld vil gylle kunne løbe direkte ned i Ravnsø med forurening til følge. Det er selvfølgelig sjældent det forekommer. Men i 2017 kollapsede en gyllebeholder i Farstrup med 800.000 liter, hvilket medførte en stor miljøindsats for at undgå forurening af nærtliggende vandløb. Den projekterede gyllebeholder på Hårbyvej 43 vil kunne rumme 14.000.000 liter gylle, og den er beliggende i kanten af Nygårde Skov, der har et fald på op til halvfjerds meter til Ravnsø. Gad vide hvad en brækage vil betyde for Ravnsø og Gudenå-systemet? Tør Skanderborg Kommune virkelig løbe denne risiko?

Her i Nygårde Skov har staten købt et stykke af skoven, for ca. 3.000.000 kr., som nu er udlagt til »urørt skov«. Kan det give mening at staten udlægger et stykke skov til »urørt skov«, og så kan en svinefabrik søge om udvidelse med ny stald og gyllebeholder så tæt på skoven? Der er også CO2-belastning at tage hensyn til. Landbruget udleder 25% af den samlede CO2. Er det rigtigt at udvide produktionen så tæt på naturen. Og har Danmark brug for alle de svin? Og hvordan er det nu at MRSA smitter?

Læs også
Forening i kamp mod enorm mængde svin
+Abonnement

Endvidere undrer det, hvis man kan opføre ny stald og gyllebeholder bare 200 meter fra de nærmeste naboer. Der er mange lugt-, støv- og støjgener fra svinefabrikkerne, som allerede i dag kan mærkes her i Dover Sogn.

Læs også
Udvidelse af svineproduktion er uden for byråds indflydelse
+Abonnement

Skanderborg Kommune har en smuk natur, som vi alle skal værne om.