Bevar vores stier - også i Ulstrup Skov

7. april 2021, 12.49

SKOVSTI Omkring halvdelen af de danske stier og markveje er forsvundet gennem de sidste 50 år. Efter en ændring i Naturbeskyttelsesloven i 2004, er nedlæggelse af stier i skoven og i det åbne land omfattet af en »anmeldepligt«. Det gælder, når stien eller vejen er gennemgående, fører til særlige udsigtspunkter og har en væsentlig rekreativ betydning.

Konkret skal ejeren anmelde nedlæggelsen til kommunen, som derefter skal vurdere, om stien må nedlægges. Hvis kommunen ikke reagerer inden 4 uger, har ejeren ret til at gøre, som han vil.

Sølvdalsstien i Ulstrup Skov er spærret, da ejer og jagtlejer ønsker at beskytte vildtet.

Kommunen har accepteret, da stien og ruten efter forvaltningens mening alene er etableret i 2005-6 for at øge publikums tilgængelighed i skoven. I så tilfælde kan stien nedlægges.

Læs også
Sølvdalsstien er nedlagt - DN klager over kommunen
+Abonnement
Læs også
Lodsejer har lavet alternativ rute
+Abonnement

Der er dog ikke bevis for denne påstand. Folk i Ulstrup har i årevis gået gennem dalen, spist af de vilde æbler, kælket og stået på ski i vintertide. Skal jagtinteresser gå forud for befolkningens mangeårige brug af Sølvdalsstien i den bynære Ulstrup fredskov? Er det Favrskov kommunes naturpolitik?

Læs også
Lars Storgaard om dobbeltrolle: - Har ikke indflydelse
+Abonnement

Indlæser debat...