Columbusskolen OG en børnehave

6. november 2019, 12.15

BØRNEHAVER Vi mangler en børnehave i Skovby. Ingen tvivl om det. Men at den skal være i de bygninger, der netop er ved at blive bygget til Columbusskolen, er ikke en god løsning.

Arbejdet med budgettet for 2020-2023 blev rykket længere hen, end nogen havde forudset, fordi man ventede på tal fra staten. Derfor var det konservative byrådsmedlem Thomas Cordtz desværre forhindret i at deltage i den allersidste dags forhandlinger af kommunens budget for 2020-2023.

Vi er dybt rystede over, at de byrådspolitikere, der sad og lagde sidste hånd på budgettet pludselig besluttede, at Columbusskolen skal flyttes væk fra Skovbyskolen. Det kan godt være, at tallene så går op. Men der er tale om 46 af de allersvageste elever, som nu går en uvis fremtid i møde. Vi er bekymrede. For hvor er hensynet til disse børn - og deres familier? Hvor er den langsigtede planlægning?

At flytte skolen vil være en kæmpe omvæltning for børnene, hvilket deres forældres reaktion også bevidner. En omplace- ring vil koste både menneskeligt og økonomisk.

Et af argumenterne er, at man gerne vil have skolen placeret mere centralt. Men hvorfor? Langt de fleste af børnene skal køres i skole, uanset hvor skolen placeres. Og så er kommunen altså ikke større. De tilbringer ikke mere tid i skolebusser end børn, der bor på landet og tager en bus til den lokale folkeskole.

Hvor skolen skal flyttes hen, er der ingen bud på. Det skaber usikkerhed. Det er meningen, at lærere og pædagoger skal flytte med, men det kan man jo altså ikke vide, om de vil.

Desuden er Columbusskolen ved at blive bygget helt om. Det har været en lang proces, der endnu ikke er slut og som kræver meget af disse børn, der om nogen har brug for vante rammer. Byggeriet er tegnet specielt til skolens børnegruppe og kan ikke bare lige overtages af en børnehave. Så hvis man nu skal bruge det helt nye byggeri til en børnehave, har man spildt en masse af kommunens penge og skal bruge yderlige penge til en ombygning.

Hertil kommer, at der også vil blive brug for penge til at løse det trafikkaos en børnehave med de mange afleveringer og hentninger vil bringe for eleverne på Skovbyskolen.

Torsdag den 7. november skal medlemmer af forældregruppen fra Columbusskolen og fra Skovbyskolens skolebestyrelse mødes med Undervisnings- og Børneudvalget. Der håber vi, at man vil lytte og indse, at der måske bør findes en anden løsning.

Vi mener, at det kan gøres indenfor samme økonomiske ramme som den nuværende plan vil ende med at koste.

Tænk ud af boksen. Lad os se på løsningen med en skovbørnehave. Vi mangler en skovbørnehave i Galten-Skovby.

Forkortet af redaktionen