Gudenåens enestående værdi for det midtjyske søhøjland

31. juli 2020, 11.34

Foto: Martin Bjerregaard Jensen

TANGEVÆRKET Silkeborg Kommune er privilegeret af vore dejlige storkuperede statsskove og af beliggenheden midt i det smukke midtjyske søhøjland; men det største naturaktiv er efter min mening selve Gudenåen.

Imidlertid er Gudenåens vidunderlige vande gennem ca. 100 år blevet voldført på helt utilstedelig vis af Tangeværkets åle-massakrerende turbiner og af det tilknyttede vandmagasin »Tange Sø«.

Biodiversiteten i Gudenåens vande lider, og den forønskede frie vandring af havørreder og laks er fortsat en saga blot grundet ualmindeligt snævre lokalinteresser, der varetages på nidkær vis af »Foreningen til Bevarelse af Tange Sø«.

Nu er det på høje tid, at Tangeværket bliver konverteret til at blive et attraktivt museum over en længe svunden tid og at få fjernet vandmagasinet »Tange Sø« fra det danske landkort med henblik på genetablering af en naturlig og frit flydende Gudenå.

Det er mere end vanskeligt at forstå baggrunden for, at Silkeborg Kommune slet ikke har lokalpolitisk fokus på, at integrere en naturlig og frit løbende Gudenå i forbindelse med Outdoor Silkeborg.

Morale: Silkeborg Kommunes visioner vedr. Gudenåens fremtid er både alt for få og alt for små!