Glem ikke de ensomme ældre

25. november 2020, 11.38

FRIKOMMUNE Til byrådet: Det er godt, at Viborg kommune er valgt til som frikommune at udvikle helt nye regler for ældreområdet over en tre-årig periode. Det bliver spændende at følge.

Der vil uden tvivl bl. a. blive rettet megen fokus mod den omfattende, tidkrævende journalføring (»udfyldning af skemaer«), der på mange områder synes at være gået i selvsving.

En anden vigtig opgave, som ikke bør glemmes, er omsorgen for kommunens ensomme ældre. Over 300.000 danskere føler sig ensomme. Heraf er en stor del ældre.

Det er en oplagt opgave for Kommunen (det nære fællesskab) at medvirke til, at afhjælpe problemet bedst muligt.

Viborg kommune har allerede flere prisværdige tiltag i gang på området, som vil kunne udvikles yderligere.

Under overskriften »Det gode liv« har Kristendemokraterne, Danmarks familieparti, flere gode bud.

Det opsøgende arbejde bør selvsagt prioriteres højt. En oplagt opgave for de kommunalt ansatte på ældreområdet, læger m.fl.

Et udvidet samarbejde med civilsamfundet (frivillige) vil kunne vise sig at være en (nødvendig?) god idé osv.