Mon vores høringssvar bliver taget ad notam?

3. september 2020, 13.04

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BORGERMØDER Så oprandt dagen hvor borgere i Sejs-Svejbæk kunne høre om kommuneplan 2020-2032, samt stille spørgsmål. Flere af de spørgsmål der blev stillet, kunne ordstyrer Hans Okholm umiddelbart ikke svare på, men tilbød at tage dem med sig.

Vi fik at vide, at kommuneplan 2020-2032 bare var forslag, som vi borgere har stor indflydelse på via indsendelse af høringssvar, som vil blive gennemgået i byrådet og planudvalget, intet nyt i det, der har været andre kommuneplaner før denne, med høringssvar til følge. Når man så ser hvad der er sket med vores område, eller rettere hele området omkring Silkeborg, er der ikke meget der tyder på, at høringssvar bliver taget ad notam.

Silkeborgs bymidte vil jeg ikke komme ind på her, men i Sejs-Svejbæk-området bliver luft og lys, erstattet med grimme vulgære bygninger. Bygninger der bliver opført af profitmagere, der nyder godt af vores borgmesters hovedløse vision om over 100.000 indbyggere i kommunen. En vision der ikke er gennemtænkt, når man tænker på den øgede trafik, med bla. manglende venstresvingbane på Borgdalsvej samt mangel på institutioner.

Jyske Bank-grunden er et af mange eksempler på den glade entreprenante politik vores område ligger under for. Den murermester der har været med til at bygge de grimme grå bygninger placeret helt ud til Julsøvej, til gene for dem som bor bagved. Et sted hvor man kunne have skabt en tiltrængt grøn oase i stedet. Samme murermester har grund nr. 7 på Sindbjerg Mosevej, som tilsyneladende er »grunden« til, at et politisk ønske om byzone nord for banen har set dagens lys.

Vi prøvede på borgermødet at få kendskab til, hvordan dette ønske er tilblevet, men ingen ved det, Hans Okholm vidste ej heller, at det var før omtalte murermester der ejer grund nr. 7. Konsekvenserne af en byzonetilladelse er et klart tilbageslag for natur og miljø, samt at jage mennesker væk fra det hjem hvor de har valgt at blive resten af deres dage, bl.a. fordi ejendomsskatten vil stige markant. Anstændighed er afløst af politisk magtfuldkommenhed. Ejeren af Sindbjerg Mosevej 1-3, som har fået afslag på nedrivning af et gammelt udhus og opførelse af et nyt, pga. byggelinje til statsskov, som skal være 300 m. 300 m er faktisk hele det stykke, som man ønsker at bebygge. Hvor er den begrænsning på 300 m pludselig henne?

Pga. tidligere hovsaer, som f.eks. det famøse træfældningsprojekt ved Borgdalsvej, kunne man blandt mødedeltagerne i aftes mærke stor skepsis til kommuneplanen. Hans Okholm bedyrede, at det der er sket på Borgdalsvej kan ikke gøres om, Det er jeg ikke helt enig i, man kunne jo rive de grimme huse ned, som koster det blå ned fra himlen at bo i, og plante træer til stor gavn for eftertiden.