Kulturelle perler

31. maj 2020, 12.50

Udsnit af tegningen.

Den lille perle, Søvilla, ligger tæt ved skrænten ned mod Ørnsø ved Kunstcenter Silkeborg Bad. Det røde træhus med skifertag blev opført 1883 i svensk stil og var fra begyn

delsen indrettet med 14 gæsteværelser. Silkeborg Vandkuranstalt var startet samme år med en hovedbygning, societetsbygning, o...