Høje huse i Silkeborg og Skanderborg kommuner

Udgivet:13. september 2019, 12.14

Læsetid:1 minut

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Torben Krath
Formand for Skøn på Silkeborg

BYUDVIKLINGEN I Skanderborg Kommune glæder formanden for Plan- og Miljøudvalget, Claus Leick (SF), sig over 5 nye boligprojekter i op til 4 etagers højde, der er på vej i Galten.

Det er helt forståeligt. Imponerende i en mindre by. Mere interessant er det, at han samtidigt udtaler, at det godt kan være, at byggerierne skal være lavere, selv om kommuneplanen tillader op til 4 etager. Det er jo et maksimum og ikke et minimum.

Claus Leick udtaler videre: »Vi vil kigge på, hvordan projekterne hænger sammen med det eksisterende byggeri. Vi kan jo ikke have udviklingsprojekter, der stritter alt for meget, i forhold til det, der er der i forvejen, og det er ikke sådan, at nye projekter har ret til at genere dem, der har boet i området altid«.

Desværre er det sjældent sådan, man anskuer byggesagerne i Silkeborg. Her er man så ivrige efter at få bygget, at man på det nærmeste ignorerer hensynet til de omkringboende. Levner kommuneplanen og lokalplanen ikke mulighed for, at developerne kan få lov at bygge så højt eller så meget, som de vil, tilvejebringer man blot et nyt kommuneplantillæg og en lokalplan »skræddersyet« til developerens projekt. Det er man bl.a. i gang med på Oslovej.

Er det kun »uvæsentlige« afvigelser som f.eks. en udvidelse af antallet af boliger med 13 %, klarer man det i stedet med en dispensation - i tilfældet Løvstikkevej endog uden at høre naboerne.

Det er helt galt. Kommunen skal i stedet - som i eksemplet fra Skanderborg Kommune - være borgernes, navnlig naboer og omkringboendes, medspiller. Udgangspunktet må nu engang være, at kommunen skal varetage dens borgeres interesser. De borgere, der i tillid til eksisterende planer og en tro på, at kommunen spiller på deres hold, har foretaget en investering for livet i et hus i Silkeborg.