Leder: Slå bro over uenigheden

21. november 2020, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Al sammenligning ufortalt, så forstår man godt, at denne verden bliver skueplads for etniske udrensninger, krige og anden tummel, når man ser, hvor hidsige folk i Ans-området kan blive i kølvandet på et ellers opbyggeligt projekt; en mere sikker passage af den smalle Ans Bro over den sydlige d...