Fokus på skolestart: Leder af børnehave vil gøre børnene selvstændige inden start

Leder af lokal børnehave fortæller, at tre år her også handler om at gøre børnene parate til skolen

6. august 2019, 19.00