Vejen er banet for flere cyklister

8. december 2021, 12.43

Foto: Martin Ballund

CYKELBY Under valgkampen har der været bred opbakning til visionen om, at Silkeborg skal være Danmarks cykelby nr. 1. Stort set hele det politiske spektrum har ytret sig om det ved vælgermøder og debatindlæg.

Ja, selv det kommende borgmesterparti, samt SF og Radikale bakker op om Cyklistforbundets vision. Så vi cyklister i Silkeborg går en spændende periode i møde.

Det er ikke nogen nem sag, og det kræver mere end bare at sige det, vi skal virkelig ville det. Alle prognoser viser, at der kommer flere og flere biler, og hvis vi ikke forholder os anderledes til dette faktum, så vil der blive endnu færre, der har lyst til at tage cyklen

Bjarne Petersen

Derfor er det også vigtigt, at vi hurtigt får en dialog om, hvordan vi når de fremragende mål. Cyklistforbundet har nogle bud:

- Vi skal i gang med de meget omtalte supercykelstier. I forrige valgperiode blev fundamentet lagt. Med kataloget over supercykelstier er der en plan, men indtil nu er det kun papir. Hvis vi skal tro på det papir, skal der sættes ind med handling.

- I sammenhæng med udbygningen af supercykelstinettet, skal der lægges planer for 2-3 cykelbroer. Den vigtigste skal være at få gymnasiet bundet sammen med Silkeborg midtby, så vi får brudt den uheldige tendens med, at flere og flere unge tager familiens bil nr. 2 eller 3 til skole.

- Der skal være flere cykelgader. Hostrupsgade er første step, men allerede nu skal vi lægge planen for, hvor de næste skal være. Cyklistforbundet har i forrige periode fremlagt en plan for det. Lad os bare tage det som udgangspunkt.

- Vi skal have lys på cykelstierne og bredere cykelstier. Vi ser flere og flere ladcykler, og de fylder mere.

- Outdoor-strategien og hverdagscyklisme koordineres. Danmarks outdoorhovedstad og Danmarks cykelby nr. 1 skal være én og samme sag.

Vi skal have os en grundig snak om, hvordan vi i byen i øvrigt kan få flere til at tage cyklen i stedet for bilen. 26 pct. af alle bilture er under 2 km. Her er der et kæmpe potentiale, men hvis vi skal have det indløst, skal borgere og myndigheder ændre tankegang.

Som byen er indrettet, er der primært et fokus på, hvordan vi får flow i biltrafikken. Den øvrige trafik må ifølge den tankegang følgelig indrette sig efter biltrafikken. Det giver ofte ringere vilkår for cyklister og gående, og får ikke flere til at vælge cyklen - tværtimod. Derfor skal vi tænke anderledes.

Lad og undersøge og lære af, hvordan andre byer har knækket koden, og har gjort det nemmere og mere tillokkende at være cyklist og gående.

Det er ikke nogen nem sag, og det kræver mere end bare at sige det, vi skal virkelig ville det. Alle prognoser viser, at der kommer flere og flere biler, og hvis vi ikke forholder os anderledes til dette faktum, så vil der blive endnu færre, der har lyst til at tage cyklen.

Indlæser debat