Byudvikling: Nødvendig vækst og udvikling

3. august 2019, 08.05

VÆKST Det har faktisk været interessant at gennemgå sommerens artikler i Midtjyllands Avis i år. Og der er faktisk grund til at rose journalist Jesper Rosenkvist for hans forsøg på at finde svar på, hvorledes en kommunes økonomi hænger sammen, overordnet.

Det er så absolut kompliceret, alt blev ikke endevendt, men det bekræftede i hvert fald min opfattelse af, at befolkningstilvækst og udvikling er en simpel nødvendighed for at få øgede muligheder for at forbedre forholdene i daginstitutioner og skoler.

SFs krav i den her byrådsperiode har entydigt været at få forbedret forholdene i daginstitutioner og skoler, fordi Silkeborg kommune på disse områder, sammenlignet med andre kommuner, lå alt for lavt. Det er for os, det alt væsentligste at få dette forhold forbedret.

Det blev det samlede byråd så enige om ved at indgå et budgetforlig for 2019. Udmøntet ved at tilføre ekstra 20 mio + midler for demografi, (flere børn) samtidigt med en friholdelse for et 1% reduktionskrav.

Og sådan forventer vi, at de næste 3 års budgetter vil blive, inden for daginstitutioner og skoler.

Altså flere og ekstra penge hvert år.

Det bør overordnet give ro og stabilitet til udvikling på disse vigtige områder.

For at muliggøre denne betydelige investering på mindst 100 mio. kr. ekstra til området over 4 år, er vækst nødvendig, ellers har Silkeborg kommune ikke mulighed for at finansiere den forbedring uden at skulle skære i andre områders budgetter.

Derfor er det da uendelig belejligt, at Silkeborg har vækst over landsgennemsnittet lige nu, og forhåbentlig fortsætter den vækst, som ikke er ukontrollabel. Det er vækst som tidligere er set, før krisen.

Byrådet har enstemmig vedtaget Planstrategi 2040, som er tankesættet for den fremtidige vækst, kvalitativt, med fokus på udvikling af Silkeborg by, udvikling i landområder og at Silkeborg fortsat blive mere grøn og med flere grønne byområder.

Der er med Planstrategi 2040 sat nogle nye retningslinier for en udvikling, som er mere i tråd med Silkeborg kommunes naturgivne værdier.

Jeg kunne ønske at flere ville læse Planstrategi 2040, som findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Den er og bliver faktisk grundlaget for den kommende kommuneplanproces, som starter her efter sommerferien, og den bliver retningsgivende for fremtidig vækst.

Silkeborg kommunes ambitioner for vækst, svarer nok til alle andre kommuners, vil jeg tro.

Men uden private investorer og grundejeres interesse kommer der ingen vækst.

Jo, de almene boligkvoter og de få kommunale byggearealer er der sat gang i.

Men hovedparten af vækstudviklingen er og vil være private investorer og grundejere, som vi konstant forsøger at forbedre samarbejdet med. Og med stigende interesse - nye og flere udviklere melder sig stadigt som interesserede - ja så er Silkeborg interessant og ser ud til fortsat at være det.

Både i by og på land.