Jyske Bank kompenserer 5000 kunder efter fejl

Jyske Bank er i gang med at rette fejl i gældsinddrivelse

22. januar 2021, 12.17

Jyske Banks hjemsted på Vestergade i Silkeborg.

SILKEBORG Der er rettet op på de fejl i gældsinddrivelses-systemer, som er fundet i tre af de største danske banker - Jyske Bank, Nordea og Nykredit. De havde ligesom Danske Bank fejl i deres systemer.

I Jyske Bank er der konstateret to problemstillinger i gældsinddrivelses-systemerne. De vedrører henholdsvis forældede rykkergebyrer og beregning af renters rente ved opgørelse af krav i fogedretten. I begge tilfælde er der tale om mindre beløb.

Finanstilsynet oplyser, at Jyske Bank A/S er i gang med at løse begge problemstillinger, og at alle de cirka 5.000 berørte kunder bliver kompenseret. Jyske Bank har tidligere oplyst, at banken forventede at finde cirka 3500 berørte kunder ud af 110.000.

- Gældsinddrivelsessagen har været skadelig for tilliden til det finansielle system, og det er vigtigt, at kunderne kan have tillid til, at deres bank behandler dem ordentligt og ikke opkræver mere end banken har ret til, siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Nordea Danmark har identificeret en række sager, hvor banken i forbindelse med overdragelse af fordringer til ekstern inkasso har opkrævet renter, der var forældet. Fejlene vurderes at påvirke færre end 3500 kunder. Nordea kompenserer alle berørte kunder, hvis den individuelle gennemgang af sagerne viser, at kunderne har ret til kompensation.

Nykredit Realkredit A/S har konstateret mulige fejlkilder i gældsinddrivelsesprocessen i både realkredit- og banksager. Der er i et antal banksager opkrævet og betalt gæld, der var forældet. Nykredit gennemgår samtlige afsluttede banksager, hvor gælden er fuldt betalt. Det anslås at dreje sig om cirka 200 sager, hvor kunderne vil blive fuldt kompenseret.

Hos Spar Nord Bank A/S og Sydbank A/S er der ikke fundet fejl eller mulige fejlkilder.

Jyske Bank oplyser til Midtjyllands Avis, at banken ikke har kommentarer til Finanstilsynets redegørelse.