Byrådet: Besparelser trods befolkningstilvækst

12. juli 2019, 10.25

Foto: Søren Skovborg

ØKONOMI Det er prisværdigt, at MJA forsøger at finde svar på, hvordan befolkningstilvækst og nedskæringer på bl.a. ældreområdet kan hænge sammen. Jeg synes ikke sammenhængen står lysende klart efter at have nærlæst de tre artikler, men det er muligvis fordi, der ikke er en sammenhæng overhovedet.

I mandagsavisen er der eksempler på, hvad tilflyttere i forskellige livssituationer bidrager med af økonomi til kommunen. MJA har fået eksemplerne af borgmesteren, og det undskylder, at den meget forsimplede fremstilling bringes i avisen. Som der også spagfærdigt bemærkes i artiklen, så skal tallene tages med et gran salt. Efter min opfattelse, må der mindst et kilo til.

For at kradse lidt i overfladen af glansbilledet, kan jeg nævne, at udgiften til en ny skoleelev eller et nyt barn i en daginstitution ikke kan sættes til at være, hvad der svarer til gennemsnittet af skoleelever i en normalklasse eller i en daginstitutionsgruppe. Hertil skal lægges en forholdsmæssig udgift til specialindsatser, da det selvfølgelig er utænkeligt, at det alene er børn af forældre, der har boet i kommunen i en årrække, der har disse behov.

Som det også antydes i artiklen, er der heller ikke medregnet udgifter til sagsbehandlere og indsatser, der skal forsøge at få den enlige mor på kontanthjælp i arbejde, ligesom der heller ikke er medregnet udgifter til evt. engangsydelser, f.eks. en tandlægeregning.

Det friske pensionistægtepar ændrer sig muligvis fra at være en indtægt til en udgift efter kort tid, hvis den ene får en blodprop i hjernen og derpå skal genoptrænes og efterfølgende får behov for omfattende hjælp i dagligdagen. Med andre ord, glansbillederne kan hurtigt krakelere.

Men tilbage til nedskæringerne på ældreområdet: Når Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger den økonomiske ramme for et udvalgs arbejde i det kommende år, kigger man på det politisk besluttede budget for det foregående år (også selvom regnskabet udviser et merforbrug). Altså: rammen for budget 2020 tager udgangspunkt i budgetrammen for 2018. Hertil lægges pris- og lønudvikling, og der tillægges et beløb svarende til den demografiske udvikling (flere ældre, flere penge). Fra dette beløb trækkes derpå 1 %. Det forventes således at opgaverne hvert år kan udføres 1% billigere.

Der tages ikke højde for, som Steen Vindum ganske rigtigt gør opmærksom på i artiklen i tirsdagsavisen, at der kommer flere og mere komplicerede opgaver til, som ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen skal løse. Ekstraopgaver forventes at kunne løses indenfor rammen, som i forvejen er beskåret med 1 %. Det er rigtigt, at der i kroner tilføres flere penge til området hvert år, men at sammenligne beløb uden at se på indholdet, svarer til at sammenligne prisen på en liter fin whisky med prisen på en liter vand fra hanen.

Med andre ord kan der flytte nok så mange borgere til Silkeborg, uden der kommer flere penge til kernevelfærdsområderne. Flere penge er et resultat af politisk beslutning, og aktuelt mener et flertal i byrådet ikke, at der skal tilføres Sundheds- og Ældreområdet flere penge, de mener udvalget må lave besparelser for at overholde den politisk udmeldte ramme.