Viborg Byråd: Budgetforliget er et skridt i den rigtige retning

7. november 2019, 10.56

BUDGET Det budgetforlig for årene 2020-2023, som Viborg Byråd i enighed har vedtaget på det ekstraordinære byrådsmøde, kan betegnes som et fornuftigt, men også optimistisk budget, som bl.a. er et resultat af regeringens nye retning med en satsning på de nære velfærdsområder, som bl.a. kom til udtryk i Kommuneaftalen mellem KL og regeringen.

Når jeg fremhæver, at det efter omstændighederne er et godt budget, er det begrundet i, at vi får løftet de helt centrale velfærdsområder med ca. 40 mio. kr. - et løft, som er helt afgørende for serviceniveauet på disse områder, som er det bærende element i det velfærdssamfund, som borgerne ønsker.

Vi har haft stort fokus på dagtilbud og skoleområdet, som tilsammen får tilført ca. 22 mio. kr. til et generelt løft samt en styrket indsats for ordblinde og børn med autisme.

Et andet vigtig område er socialområdet, der får tilført 2,7 mio. kr. til det stigende antal borgere, der har brug for sociale tilbud. Der er endvidere en forhøjelse på 300.000 kr. til gratis psykologhjælp til unge, som skal fjerne den aktuelle venteliste for de unge, der har brug for hjælp til omstillingen fra ung til voksen.

Der er afsat ekstra 13,7 mio. kr. til ældreområdet, som skal understøtte behandling og pleje af flere ældre borgere.

Endelig afsættes der 30 mio. kr. til klimaindsatsen og den grønne omstilling, som skal højne vores indsats til energioptimering, herunder udbud af kommunale biler, busser og renovationsbiler.

Med de positive signaler fra regeringen venter vi os en del af den kommende finanslov, som med regeringens signaler tyder på, at Viborg Kommune får tilført op til 20-25 mio. til et løft af bl.a. dagtilbud, skoler, ældre og klimaet.

Når finansloven er vedtaget, er det aftalt, at vi skal se på budgettet igen.

Ikke mindst presser dagtilbudsområdet sig på.

På anlægssiden er vi tilfredse med, at vi kan fastholde et højnet anlægsbudget, herunder at det er lykkedes at få afsat yderligere 6 mio. kr. til investeringer og renoveringer af selvejende haller samt 10 mio. kr. til borgerdrevne lokal udviklingsplaner i oplandet.

Endelig er vi tilfredse med, at det i sidste øjeblik lykkedes at få en ny bro ved Kjællinghøl i Bjerringbro med i budgetaftalen.

Vi er fra socialdemokratisk side tilfreds med budgetforliget, som kan samle alle byrådets partier.

Det er et skridt i den rigtige retning, når det drejer sig om at fastholde velfærden. Den skal gerne styrkes i de kommende år via kommuneaftaler og finanslove, som fastholder kursen.