Det umulige valg for unge handicappede og deres værger

Udgivet:09. august 2022, 13.00

Læsetid:3 minutter

Af Peter Sørensen Formand for Lev Silkeborg

BOSTED På et møde torsdag 11. august præsenteres en gruppe på fem unge med multiple handicaps og deres respektive værger for det umulige valg.

Som dækket her i Midtjyllands Avis har deres bolig siden 2019 nu fået et påbud fra brandmyndighederne om flere markante ændringer af boligerne for redning i tilfælde af brand.

De unge er allerede nu blevet spredt ud i andre botilbud i Silkeborg Kommune på henholdsvis midlertidige og potentielt blivende pladser.

Flytningen er sket i sommerferien efter en besked til de berørte umiddelbart inden ferien.

De unges værger melder allerede nu om tiltagende påvirkning og mistrivsel efter det tumultariske forløb og konsekvenserne deraf.

En valgmulighed for de berørte er, til dækning af de påbudte ændringer, at måtte acceptere en samlet stigning på over 65 procent af den månedlige husleje.

Altså betyder det, at den nuværende husleje på ca. 7000 kr. forøges med knap 4500 kr.

Det efterlader utilstrækkelige midler til dækning af mad, tøj, medicin, personlig pleje endsige en lejlighedsvis fornøjelse.

Ud af en udbetaling fra en førtidspension på lige over 13000 kroner er dette med andre ord ikke et reelt eller holdbart valg.

Den anden valgmulighed for de unge er at acceptere at måtte fraflytte deres nuværende bolig med betydelige konsekvenser for hverdagen, det sociale liv og dermed deres samlede livskvalitet.

For disse unge er det en lang og svær proces at måtte flytte og igen finde sig til rette et helt nyt sted.

Flytningen betyder afbrydelse af nøjsommeligt opbyggede relationer de unge imellem.

Denne gruppe af unge mennesker har ikke et stort socialt liv som andre i deres aldersgruppe.

Et brud på disse relationer er et kæmpe tab for de unge og kan kun svært og meget langsommeligt genopbygges.

Teamet af tilknyttede pædagoger omkring de unge bliver i samme ombæring også spredt til andre botilbud og kan således ikke bidrage til at mindske det tab, som de unge lider.

I et akut forløb som det foreliggende må det antages at være tæt på umuligt at tilgodese helt basale og lovbestemte faktorer. Herunder ikke mindst de unges egne ønsker og behov for eksempelvis et ungdomsliv og at bo sammen med deres kammerater.

De unge er altså bragt i en situation, hvor de, uden egen skyld, ikke blot bliver revet væk fra deres kendte fysiske rammer, men også får brudt deres vigtige indbyrdes sociale netværk, deres relation til primære pædagoger og den genkendelige dagligdag sammen i deres fællesskab.

I Lev Silkeborg finder vi både selve forløbet op til - samt miseren som helhed - dybt ulykkelig for de berørte. Det er helt uantageligt, at en situation som den foreliggende kan opstå og, at kommunens dialog med de berørte, eller øvrige, har været helt fraværende.

Vi forventer naturligvis, at der i forvaltning og fagudvalg finder grundige overvejelser og konkrete tiltag sted for at afværge, at en lignende situation kan opstå.

Udover denne helt overordnede selvransagelse er det dog samtidigt vores klare forventning, at de oven for oplistede elementer også indgår i arbejdet, der foregår netop nu for at hjælpe de berørte unge bedst muligt videre fra den rædsomme situation, og uden en stor økonomisk slagside.

Fra politikerne på Silkeborgs rådhus ønsker vi inderligt, at den mangeårige mangel på boliger nu løses mere varigt ved at der sættes tryk på arbejdet med at bygge nye boliger, som kan danne rammen om gode og værdige liv.

Indlæser debat