Hvis I lukker skolen, tvinger I os ud af landsbyerne

27. august 2020, 12.26

Skolestruktur Jeg er skuffet, vred, og jeg oplever, at lokalpolitikerne ikke vil lytte. Det åndehul og nærmiljø, som var vores drøm for mindre end ét år siden, udfordres nu af en ubegribelig dårlig idé om at lukke vores skønne landsbyskole.

Det er alt andet end den idyl, min familie og jeg havde forestillet os, da vi sidste forår begyndte byggeriet af vores vidunderlige hus i Bjedstrup. Vi har knap boet her et år, og skal nu forholde os til den situation, at vores lille, trygge landsbyfolkeskole ønskes lukket. Den skole som var et meget vigtigt argument for netop vores valg om at bygge hus i Bjedstrup. Jeg bliver ked af tanken om, at skulle undvære den enorme glæde det er at se sin datter balancere på cyklen ned ad grusvejen sammen med klassekammeraterne på vej til skole. Men kan også se, at det langtfra bliver det største tab ved en lukning af Bjedstrup Skole. For efter vi er flyttet hertil, kan vi jo se, hvordan skolen er samlingspunktet for det sammenhold og nærvær, der er mellem beboerne i de små landsbyer, der hører til skoledistriktet, og hvordan afstanden til de enkelte små landsbyer synes forsvindende lille netop på grund af skolen. Der er altså meget mere på spil end lukning af en skole. Man risikerer at lukke et velfungerende landsbysamfund. Vores værdier bliver udfordret, og vi spørger os selv, om vi nu kan få, det vi søger ved at blive boende her i landsbyerne. Det synes så uretfærdigt, og jeg sidder med en følelse af, at politikerne slet ikke tager i betragtning, hvad det er for et liv, der leves i vores landsbyer.

Nej tak til snæversynet økonomi, ja tak til fair fordeling af kommunens tilbud

På et stormøde på Bjedstrup skole tirsdag den 18. august arrangeret af foreningen Bevar Bjedstrup Skole kunne man eksempelvis høre Undervisnings- og Børneudvalgets Anne Heager (Radikale Venstre) spørge, hvad hun skulle sige til de 8000 andre børn og deres forældre i kommunen, der ville anfægte rimeligheden i, at skoletilbuddet i Bjedstrup er dyrere end i deres område. I mine øjne et argument der taler direkte ned til borgenes forståelse af fordelingen af økonomi i kommunen.

Hvem i alverden skulle komme og anfægte rimeligheden af dette? Men skulle det ske, at en snæversynet og usolidarisk borger skulle anfægte det (mig bekendt har jeg ikke mødt en sådan), så hjælper jeg her med et svar. Du kan fortælle, at Skanderborg Kommunes økonomi fordeler sig på ydelser og tilbud til alle borgernes indbyggere, og i den fordeling er der nogen, der har et skoletilbud, der er også nogen, der både har skole, gymnasie, parker, legepladser, kulturhus, biograf, svømmehal og mange andre tilbud. Og derfor prioriterer vi et skoletilbud til børnene i landsbyerne omkring Bjedstrup, vel vidende det koster mere end skoletilbud andre steder. Mon ikke de vil finde forståelse for dette?

Hvis vi ikke har skolen, hvad har vi så?

Så vidt jeg ved, betaler vi de samme skattekroner til kommunen, ligegyldigt hvilken by i kommunen vi kommer fra, stor som lille. Men som nævnt tidligere er der er i den grad forskel på, hvilke tilbud borgerne har til rådighed i deres nærmiljø. Hvis man lukker Bjedstrup Skole, findes der ingen kommunalt betalte tilbud i vores klynge af landsbyer, der er ikke engang en kommunalt betalt legeplads. Er det rimeligt?

Hvorfor bygge dyrt og nyt, når problemet kan løses med udvidelse af det eksisterende?

De konservatives medlem af Undervisnings- og Børneudvalget Thomas Lage Cordtz anfægtede ligeledes på stormødet, at man har enorme anlægsudgifter i kommunen de kommende år. Derfor virker det også helt uigennemtænkt, at man vil bruge 160 millioner til at opføre en ny skole i Ry til 0-6 klasse, uden man har overvejet at fylde klasselokalerne på Bjedstrup Skole først. Har man eksempelvis regnet på, hvor meget anlægsudgifterne kan reduceres, hvis man fylder klasselokalerne på de små skoler? Mig bekendt er der lige langt fra Bjedstrup til Ry, som fra Ry til Bjedstrup. Så om elever transporteres den ene eller den anden vej er vel underordnet? Men det vil betyde, at man ikke med et snuptag fjerner det tilbud, som for mange i landsbyerne, har været afgørende for deres valg om at slå sig ned netop her.

I det hele taget er min oplevelse, at økonomien i den kommende skolestruktur har været altoverskyggende, og man har tilsidesat alle andre værdier i sin indstilling. Jeg kan i den forbindelse være i tvivl om, om det er undersøgt, om Skanderborg Kommunes borgere reelt ønsker at få mest muligt for pengene, eller om de ønsker at få det bedst mulige for pengene.

I øvrigt er det kommet frem, at der kan sås tvivl om de prognoser for børnetal, som har været grundlag for udvalgets indstilling, og det viser sig, at de anvendte tal kun viser halvdelen af det reelle børnetal, der kan forventes at starte i skole næste sommer. Med en sådan fremgang, vil Bjedstrup Skole nå sin kapacitet inden for de næste 3-5 år. Og det kunne gå hen og blive en pinlig affære for Skanderborg Kommune, at skulle genåbne skolen, måske før de har effektiviseret en lukning. Udtrykket er blevet brugt meget, men mon ikke der her er tale om en ommer fra Undervisnings- og Børneudvalget?