DET ER DIT VALG - KV21

Med lys og lygte langs Borgdalsvej i mørke

8. november 2021, 13.11

Foto: Flemming Olsen

GADELYS Skal du færdes, når mørket falder på, fra Borgdalsparken i Sejs, eller børn og unge fra bebyggelsen skal til aktiviteter og besøge andre skoleelever i fritiden, er det ikke just sikkert og trygt at gå på den »dobbeltrettede cykelsti«.

Da bebyggelsen, der udgør 126 husstande, blev etableret for flere år siden, er der ingen af »byfædrene«, der har tænkt på behov for fortov eller belysning.

Så når mørket falder på en kold novemberdag føles det ikke specielt sikkert at færdes på vejstrækningen fra Tværdalsvej til Julsøvej?!

Hvilke snuptag skal der mon til for at få denne strækning gjort sikker og tryg for gående og cyklister »i nattens mulm og mørke.« Det er overraskende, at der ikke er gjort noget for længe siden?!

Spørgsmålet rejst på vælgermødet i Sejs-Svejbæk den 3. november. I håbet om en konkret løsning. Det er vi mange, der bor i Borgdalsparken, der vil sætte pris på, tak.

Indlæser debat