Udgør et massivt møbel af træ en risiko for brand?

Udgivet:23. marts 2023, 09.35

Læsetid:2 minutter

Læserbrevskribentens far, Esben Fredslund Andersen, fotograferet i marts 2023 på Sejs Plejecenter, inden møblerne på gangene blev solgt til højestbydende. Fordi de muligvis udgjorde en brandfare.

Af Bjørk Fredslund Andersen. Enebærvel 31b Silkeborg

2 måneder siden

PLEJEHJEM Min far er kommet på plejehjem - det hænder for de fleste på et tidspunkt i livet. Han er indlogeret på Sejs Plejecenter i dejlige omgivelser og tæt på familien. Alt er således egentligt godt, men dog er der kommet nogle ridser i lakken på det sidste.

Forløbets gang er med stor sandsynlighed, at en politiker har skullet vise handlekraft, grundet en række, naturligvis triste, tilfælde, hvor personer har mistet livet ved brand på de danske plejehjem. Herefter er det ikke brandslangerne, men i stedet bureaukratiet, man har valgt at rulle ud. Naturligvis for at undgå at rulle de første ud ...

Men, alt med måde, kunne man have håbet, og dialog er vejen frem, kunne man også have håbet ...

Så efter en masse mellemregninger endte det altså med, at de hyggelige massive møbler i rå fyrretræ, som indtil nu har prydet gangene på Sejs Plejecenter, og i øvrigt har tjent som et passende pusterum for husets beboere, når gangene skulle forceres, måtte ende deres dage på en intern aktion for pårørende til husets beboere.

Så farvel til hyggen, og ind med stemningen af hospital. Bureaukratiet har sejret, regler er fulgt, men det hjemlige for beboerne har lidt en stille død.

Bevares, hvem ønsker at udsætte de gamle for en unødig risiko, og hvem ønsker at tage et sådant ansvar? Her er tale om beboere som, for manges vedkommende ikke vil kunne redde sig selv ud ved brand, og det er absolut noget, der skal tages alle mulige hensyn til. Men måske en anelse sund fornuft alligevel kunne have været tilstede?

Udgør et massivt møbel af træ en risiko for brand, måske. Kommer det an på omstændighederne, ja. Er der overhængende fare for ildebrand på Sejs Plejecenter, nej. Findes der andre muligheder end at fjerne møblerne, ja. Kræver det dialog og forståelse, ja.

Det har det krævet tidligere, og det har indtil nu fungeret - det har man jo kunnet se på Sejs Plejecenter - men af uransagelige årsager er denne dialog nu »gået op i røg«, kunne man fristes til at sige.

Jeg vil derfor gerne opfordre alle pårørende i denne sag til at gå en tur op og ned ad gangene på Sejs Plejecenter og selv tage stilling til, om der er overhængende fare for brand i netop dette tilfælde.

De lokale brandmyndigheder har været derude, men desværre tror jeg, at de havde for travlt med at kigge i lovbøgerne til at kigge op og se på forholdene.

Indlæser debat