Vi taler patienternes sag i Kræftens Bekæmpelse

7. oktober 2020, 12.36

LUNGEUNDERSØGELSER I Kræftens Bekæmpelse er vi alvorligt bekymrede over den usikkerhed og ængstelse, som er skabt for patienter med symptomer fra lungerne på baggrund af de ulykkelige situationer, der er opstået i Region Midtjylland. Det har vi flere gange sagt i medierne.

Men desværre har det ikke været tydelig nok. Kaj Holst-Jørgensen spørger nemlig i et læserbrev her i avisen, hvor længe Kræftens Bekæmpelse stiltiende vil se på.

Det korte svar er: Ikke i et sekund!

Vi vil ikke blande os i personalesager. Men når det gælder patienternes mulighed for at få den optimale undersøgelse og behandling, så åbner vi munden og griber til handling

Kirsten Halskov Madsen og Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse

Her er nogle hovedpunkter i det, vi har foretaget os.

Allerede i december 2019 bad vi Sundhedsstyrelsen om at vurdere de positive resultater fra Regionshospitalet i Silkeborg, der gennem længere tid har opdaget lungekræft tidligere end noget andet sted i Danmark. Der var faglig strid om metoderne. Og vi bad derfor Sundhedsstyrelsen om at afgøre striden. Og i det omfang, der var behov for yderligere forskning, tilbød vi at medfinansiere den.

I maj 2020 opstod der i kølvandet på en personalesag usikkerhed om kriterierne for henvisning til fulddosis CT-scanning af patienter med symptomer fra lungerne. Igen tog vi initiativ til at få Sundhedsstyrelsen til at samle alle relevante parter for at skabe klarhed. Denne gang lykkedes det. På vores initiativ er der nedsat en arbejdsgruppe, der forhåbentligt vil skabe den fornødne klarhed. Vi mener, at røntgen skal udfases i forbindelse med undersøgelse af lungerelaterede symptomer, hvor kræft er en mulighed, men ikke udgør en egentlig mistanke.

Før sommerferien spurgte vi Region Midtjylland, om regionen fulgte gældende visitationspraksis i forhold til udredning af lungekræft. Det gjorde de, svarede regionen. Herefter er Styrelsen for Patientsikkerhed gået ind i sagen om røntgenundersøgelser foretaget på Regionshospitalet Randers.

Vi har haft et orienterende møde med Styrelsen for Patientsikkerhed om deres undersøgelse. Vi bliver underrettet om sagens udvikling og initiativer i relation til udredningen af lungekræft.

Vi vil ikke blande os i personalesager. Men når det gælder patienternes mulighed for at få den optimale undersøgelse og behandling, så åbner vi munden og griber til handling.