Drivhusgas og øregas

3. december 2019, 13.26

Foto: Martin Ballund

KLIMAET Tak til MJA for jeres reaktion på mit læserbrev. Jeg er glad for at det lykkedes mig at provokere redaktionen.

Nu har jeg jo tidligere skrevet, at drivhusgas var lige så veldefineret som øregas. Før klimadebatten var drivhusgasser primært metan og cfc, gasser som var lettere end luften. Med klimadebatten blev dynegasserne CO2 og H2O også drivhusgasser.

Nu er det heldig, at gasserne på grund af vinden bliver blandet, ellers havde vi jo ikke været her; men det er nu engang sådan, at der er mest af de tunge gasser nærmest jorden og de lette gasser øverst.

At H2O er en effektiv dynegas kan vi jo formodentlig opleve i den kommende tid, hvis vi stiller os ud i natten og kan nyde alle stjernerne, så er der sandsynligvis nattefrost, er der derimod kun et tykt skydække, er der sandsynligvis plusgra- der.

Nu kan CO2 og H2O ikke sammenlignes og medens CO2 udgør ca. 3 promille af luften ved havoverfladen, svinger H2O mellem 0 og ca. 10 procent.

Jeg har ikke data for, hvordan CO2 fordeler sig op ad i atmosfæren, kun at mængden af CO2 i atmosfæren bestemmer skov- og græsgrænsen i bjergene; men luftens indhold af ilt er faldet til ca. 10 procent i 3 til 4 km højde i forhold til ca. 18 procent ved havoverfladen, hvor kvælstof udgør ca. 80 procent

Vægtfylden for N (kvælstof) er 1,25 kg/m3 - O (ilt) 1,43 kg/m3 - CO2 (kuldioxid) 1,98 kg/m3 ved 1 atm 20 grader celsius.

Nogle forskere påstår, at jordens fauna ikke kan forbruge den øgede mængde CO2. som dannes. Det er direkte i modstrid med, at tomatindustrien kan øge produktionen ganske væsentlig ved at tilføre tomatdrivhuse CO2.

Når jeg bad MJA om at undersøge det med tyngdekraften, skyldes det, at en af »Sammen styrker du klimaet«-forfatterne bruger en figur i sine foredrag, som viser et tyk CO2-lag oppe i atmosfæren. Andre aktører i debatten bruger tilsvarende figurer.

Der findes ikke nogen videnskabelig udredning, som viser at CO2 er skyld i klimaændringerne, kun at prominente forskere, formodentlig ud fra vandstandshøjden i de tre forrige mellemistider kan forudse, at vandstanden i den nuværende periode kan stige til 2-2,5 meter over det nuværende niveau. Derimod har civilingeniør og geofysiker Milutin Milankovitch, påvist at de sidste 800.000 års klimaændringer falder sammen med ændringer i jordens bane omkring solen.

Noget andet er, at de fleste af indlæggene har været meget fornuftige i forhold til miljøet og omlægning energiforsyning fra fossile brændstoffer til alternativ energikilder.