De mange muligheder ved Tange Sø

6. april 2021, 12.39

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TANGE DN plejer at gå ind for alsidighed og medtænker normalt naturens rekreationsmuligheder i sine forslag. Det gælder blot ikke for Tange Sø, der ellers åbner for mange forskellige rekreationsmuligheder med søen og vandmiljøet som centrum.

Man kan komme til søen i bil, på cykel og til fods. Og man kan vælge hele søen, eller blot den nordlige eller den sydlige del. Der er parkerings- og forplejningsmuligheder både på den gamle pramdragerkro midt i Ans, på Kongensbro kro ved søens sydlige ende og på energimuseet ved Tangeværket. Hvert af disse steder har i øvrigt sin egen, specielle historie.

DN og andre såkaldte interessenter vil nu have disse muligheder fjernet og de mange aktiviteter erstattet af et omløb med lystfiskeri! Og det skal alle andre blot finde sig i! Man må håbe, at miljøministeren siger nej!

Knud Ærenlund Pedersen

Sejlads på søen foretages dels i sejlklubbens små både, og dels af folk, der sejler i egen båd, hvorfra de fisker i søen eller blot nyder turen. I sæsonen passerer mange ferie-kanoer.

Herudover er der den lille »Solbåd«, der drives af solpaneler. Den støjer ikke, den forurener ikke, og alle kan komme med på ture mellem anlægsbroerne ved søens bredder! Den lejes endda ud til grupper, der gerne vil have en tur for sig selv!

Så er der cykel- eller traveturene på søens østside igennem plantagerne med skiftende beplantning og med spændende fugle og mange planter og svampe langs vejsiden. Ofte møder man en flok kronvildt eller sika tæt på. Flere steder kan man gå ud til søens bred og tage en pause, måske for at se og høre fuglene eller for at se på aktiviteten på søen.

I søens nordlige ende ligger Tangeværket og Energimuseet med adgang for besøgende, hvor man enten kan begynde eller afslutte turen med et museumsbesøg og/eller med en kop kaffe.

Langs hele østsiden af søen løber den genskabte træksti. I perioden frem til ca. 1870 kunne man her se de rå trækkarle under skrig og skrål trække eller stage prammene gennem åen. Trækstien ligger ikke i dag helt som oprindeligt, men følger nogenlunde den oprindelige.

Desuden finder man i søens sydlige ende, og tæt på Trækstien den store og nyligt genskabte skibssætning »Høj Stene« fra før vikingetiden og blot en km borte Kongensbro Kro.

Ved Tange sø er der en sjælden mulighed for at se på samspillet mellem natur og kultur gennem mange epoker fra før vikingetiden frem over Midtjyllands udvikling og til den nyere industrikultur - samtidig med, at der bydes på rekreationsmuligheder for både det fysiske og det psykiske helbred!

DN og andre såkaldte interessenter vil nu have disse muligheder fjernet og de mange aktiviteter erstattet af et omløb med lystfiskeri! Og det skal alle andre blot finde sig i! Man må håbe, at miljøministeren siger nej!

Indlæser debat...