Tange Sø og alle de andre kunstige søer

31. maj 2021, 12.36

Tange Iflg. Wikipedia, den frie encyklopædi, »Søer i Danmark«, viser en opgørelse over oprindelsen til 2200 søer, vandhuller og damme i Danmark, at kun ca. 36 % er naturlige lavninger, medens ca. 64 % er kunstigt skabte.

Tange Sø er altså langt fra den eneste sø, der skal tømmes for vand, hvis kriteriet er, at kunstigt skabte søer skal føres tilbage til en mere eller mindre uvis oprindelse.

Lystfiskernes egoistiske ønskedrømme og luftkasteller om at skabe et lystfiskerparadis for en lille isoleret befolkningsgruppe på bekostning af Danmarks almindelige befolkning og naturelskende turister bør derfor på ingen måde tilgodeses

Kaj Holst-Jørgensen

Det er derfor relevant at spørge, om det er Miljøministerens, Danmarks Naturfredningsforenings og Fiskeriforeningernes mening, at også kunstige eller regulerede søer som f.eks. Vandkraftsøen ved Holstebro, Fuglsang Sø ved Herning, Lyngby Sø ved København, Kagsmosen, Utterslev Mose og søerne inde i København, Sct. Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø samt tusindvis af andre søer alle skal tømmes i det hellige EU vandrammedirektivs navn!

Nej, naturligvis er der ingen der ønsker alle disse dejlige søer fjernet, og det fremgår da også af vandrammedirektivet, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en afvejning af hvilke miljømæssige gevinster der opnås og hvilke rekreative, kulturhistoriske og økonomiske værdier der er mistes, inden ændringer vedtages eller igangsættes.

Læs også
Lystfiskere langs Gudenåen vil helst sige farvel til Tange Sø
Abonnement
Læs også
Gudenåen er national naturarv

Lystfiskernes egoistiske ønskedrømme og luftkasteller om at skabe et lystfiskerparadis for en lille isoleret befolkningsgruppe på bekostning af Danmarks almindelige befolkning og naturelskende turister bør derfor på ingen måde tilgodeses, og lystfiskernes nedladende bemærkninger om Tange Sø og dermed alle andre kunstige men dejlige og elskede søer som blot vandparkering bør ophøre.