Tanker efter at have læst: »Vi står fast på aftalen om linjeføring syd«

Udgivet:22. juni 2021, 12.47

Læsetid:2 minutter

Af Rita Lambrecht. Landsbyvænget 24 B Herskind

2 år siden

Rute 26 I dette læserbrev vil jeg reflektere over læserbrevet fra politikerne (transportordførerne fra K, V og S). Politikere som kun ser på én anvisning og med en selvmodsigelse fra Kristian Pihl Lorentzen (KPL). Hvorfor tror I, at der skrives så meget fra modstanderne af sydlig linjeføring?

• Fordi: Vi kan ikke få en ærlig udmelding om en beslutning, som går imod Vejdirektoratets valg. Hvorfor blev den nordlige ikke valgt i stedet for den sydlige?

• Fordi: Hvorfor tales der hele tiden uden om?

• Fordi: I modsiger jer selv.

• Fordi: Der er sammenspiste beslutninger. Der står, at I holder fast i den i 2014 besluttede linjeføring, samt det justerede projektforslag, der er kommet fra Faurskov, Silkeborg, Viborg og Aarhus kommune men forfattet af Faurskov. Når det er de 4 kommuner, vil I godt rette på linjeføringen. Hvorfor vil I det?

• Fordi: Er det ordentlighed fra partierne at høre på nogle kommu-ners ændringer? Det fremgår tydeligt, at Skanderborg Kommune, som vejen skal føres igennem, slet ikke har været inviteret med til planlægningen af ændret ruteføring. Vi er sat ud af spillet.

• Fordi: Vi føler, at det er uacceptabelt, den måde I træffer beslutninger på. Derfor raser debatten mildest talt, fordi vi føler os trådt på.

• Fordi: Citat fra KPL: »Vi skal bare sørge for at gøre det ordentligt«. Det synes vi ikke, at I gør i denne sag. Der mangler ordentlighed i denne afgørelse. Derfor reagerer vi, som vi gør.

I politikere favoriserer de kommuner, som får gavn af linjeføring syd, og tilsidesætter Skanderborg Kommune, som får alle ulemperne. Det er en uetisk beslutning. Derfor bliver vi ved med at skrive læserbreve om den uærlighed, der styrer denne beslutning. Der er så mange nye faktorer i denne sag, at I politikere ikke taber ansigt ved at ændre på den beslutning, som blev truffet i 2014. Nu har vi en ny situation.

Fordi:Citat: »Fordi der siden 2014 ikke er dukket afgørende nyt op, som kunne påvirke valget af linjeføringen«. Svar: Vi kan se, at der er sket flere afgørende ting siden. Motorvejen til Silkeborg er åbnet og Rute 26 er ændret til motortrafikvej. Der er besluttet ændringer til Viborg og Aarhus. Siden er biogasanlægget også etableret. Der er gode argumenter for at lave en helt ny vejføring.

Læs også
Vi står fast på aftalen om linjeføringen syd om Lading Sø Vi står fast på aftalen om linjeføringen syd om Lading Sø
Læs også:
Vi står fast på aftalen om linjeføringen syd om Lading Sø

Det uærlige i hele denne affære er, at der er dokumentation for, at der, inden den sydlige linjeføring blev besluttet på trods af VVM afgørelsen, har der været flere møder med greve Bendt Wedell på Frijsenborg. Vi opponerer mod uærlighed fra de politikere, som vi troede, vi kunne stole på.